ขอบคุณท่านศุภโชค รัตโน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าแดง และท่านลำเนา รัตโน ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอดอนมดแดง ที่ให้เกียรติเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ”ความรู้เกี่ยวกักฎหมายครอบครัวและสิทธิเกี่ยวกับสตรี” โดยมี กลุ่มแม่บ้านสตรีตำบลคำไฮใหญ่ และ ตำบลเหล่าแดง เข้าร่วมโครงการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี 6/10/2563

0
91

วิทยากรอบต.เหล่าเเดง_๒๐๑๐๐๖_214

วิทยากรอบต.เหล่าเเดง_๒๐๑๐๐๖_208

วิทยากรอบต.เหล่าเเดง_๒๐๑๐๐๖_207

วิทยากรอบต.เหล่าเเดง_๒๐๑๐๐๖_206

วิทยากรอบต.เหล่าเเดง_๒๐๑๐๐๖_200

วิทยากรอบต.เหล่าเเดง_๒๐๑๐๐๖_173

วิทยากรอบต.เหล่าเเดง_๒๐๑๐๐๖_179

วิทยากรอบต.เหล่าเเดง_๒๐๑๐๐๖_183

วิทยากรอบต.เหล่าเเดง_๒๐๑๐๐๖_184

วิทยากรอบต.เหล่าเเดง_๒๐๑๐๐๖_191

วิทยากรอบต.เหล่าเเดง_๒๐๑๐๐๖_156

วิทยากรอบต.เหล่าเเดง_๒๐๑๐๐๖_164

วิทยากรอบต.เหล่าเเดง_๒๐๑๐๐๖_167

วิทยากรอบต.เหล่าเเดง_๒๐๑๐๐๖_168

วิทยากรอบต.เหล่าเเดง_๒๐๑๐๐๖_169

วิทยากรอบต.เหล่าเเดง_๒๐๑๐๐๖_152

วิทยากรอบต.เหล่าเเดง_๒๐๑๐๐๖_149

วิทยากรอบต.เหล่าเเดง_๒๐๑๐๐๖_148

วิทยากรอบต.เหล่าเเดง_๒๐๑๐๐๖_143

วิทยากรอบต.เหล่าเเดง_๒๐๑๐๐๖_139

วิทยากรอบต.เหล่าเเดง_๒๐๑๐๐๖_136

วิทยากรอบต.เหล่าเเดง_๒๐๑๐๐๖_127

วิทยากรอบต.เหล่าเเดง_๒๐๑๐๐๖_135

วิทยากรอบต.เหล่าเเดง_๒๐๑๐๐๖_126

วิทยากรอบต.เหล่าเเดง_๒๐๑๐๐๖_117

วิทยากรอบต.เหล่าเเดง_๒๐๑๐๐๖_133

วิทยากรอบต.เหล่าเเดง_๒๐๑๐๐๖_130

วิทยากรอบต.เหล่าเเดง_๒๐๑๐๐๖_112

วิทยากรอบต.เหล่าเเดง_๒๐๑๐๐๖_128

วิทยากรอบต.เหล่าเเดง_๒๐๑๐๐๖_106

วิทยากรอบต.เหล่าเเดง_๒๐๑๐๐๖_104

วิทยากรอบต.เหล่าเเดง_๒๐๑๐๐๖_99

วิทยากรอบต.เหล่าเเดง_๒๐๑๐๐๖_97

วิทยากรอบต.เหล่าเเดง_๒๐๑๐๐๖_103

วิทยากรอบต.เหล่าเเดง_๒๐๑๐๐๖_102

วิทยากรอบต.เหล่าเเดง_๒๐๑๐๐๖_95

วิทยากรอบต.เหล่าเเดง_๒๐๑๐๐๖_94

วิทยากรอบต.เหล่าเเดง_๒๐๑๐๐๖_101

วิทยากรอบต.เหล่าเเดง_๒๐๑๐๐๖_100

วิทยากรอบต.เหล่าเเดง_๒๐๑๐๐๖_93

วิทยากรอบต.เหล่าเเดง_๒๐๑๐๐๖_92

วิทยากรอบต.เหล่าเเดง_๒๐๑๐๐๖_81

วิทยากรอบต.เหล่าเเดง_๒๐๑๐๐๖_91

วิทยากรอบต.เหล่าเเดง_๒๐๑๐๐๖_72

วิทยากรอบต.เหล่าเเดง_๒๐๑๐๐๖_71

วิทยากรอบต.เหล่าเเดง_๒๐๑๐๐๖_88

วิทยากรอบต.เหล่าเเดง_๒๐๑๐๐๖_85

วิทยากรอบต.เหล่าเเดง_๒๐๑๐๐๖_67

วิทยากรอบต.เหล่าเเดง_๒๐๑๐๐๖_83

วิทยากรอบต.เหล่าเเดง_๒๐๑๐๐๖_61

วิทยากรอบต.เหล่าเเดง_๒๐๑๐๐๖_59

วิทยากรอบต.เหล่าเเดง_๒๐๑๐๐๖_58

วิทยากรอบต.เหล่าเเดง_๒๐๑๐๐๖_56

วิทยากรอบต.เหล่าเเดง_๒๐๑๐๐๖_54

วิทยากรอบต.เหล่าเเดง_๒๐๑๐๐๖_51

วิทยากรอบต.เหล่าเเดง_๒๐๑๐๐๖_29

วิทยากรอบต.เหล่าเเดง_๒๐๑๐๐๖_32

วิทยากรอบต.เหล่าเเดง_๒๐๑๐๐๖_39

วิทยากรอบต.เหล่าเเดง_๒๐๑๐๐๖_42

วิทยากรอบต.เหล่าเเดง_๒๐๑๐๐๖_45

วิทยากรอบต.เหล่าเเดง_๒๐๑๐๐๖_24

วิทยากรอบต.เหล่าเเดง_๒๐๑๐๐๖_23

วิทยากรอบต.เหล่าเเดง_๒๐๑๐๐๖_19

วิทยากรอบต.เหล่าเเดง_๒๐๑๐๐๖_16

วิทยากรอบต.เหล่าเเดง_๒๐๑๐๐๖_11

วิทยากรอบต.เหล่าเเดง_๒๐๑๐๐๖_0

ทิ้งคำตอบไว้