ขอบคุณท่านศุภโชค รัตโน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าแดง และท่านลำเนา รัตโน ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอดอนมดแดง ที่ให้เกียรติเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ”ความรู้เกี่ยวกักฎหมายครอบครัวและสิทธิเกี่ยวกับสตรี” โดยได้รับเกียรติจากท่านปลัดอาวุโสอำเภอดอนมดแดง รักษาการนายอำเภอดอนมดแดง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ทั้งนี้.มีกลุ่มแม่บ้านสตรีตำบลดอนมดแดง และ ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมโครงการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี 7/10/2563

0
282

เหล่าเเดงครั้งที่2_๒๐๑๐๐๗_246

เหล่าเเดงครั้งที่2_๒๐๑๐๐๗_242

เหล่าเเดงครั้งที่2_๒๐๑๐๐๗_233

เหล่าเเดงครั้งที่2_๒๐๑๐๐๗_228

เหล่าเเดงครั้งที่2_๒๐๑๐๐๗_225

เหล่าเเดงครั้งที่2_๒๐๑๐๐๗_163

เหล่าเเดงครั้งที่2_๒๐๑๐๐๗_164

เหล่าเเดงครั้งที่2_๒๐๑๐๐๗_165

เหล่าเเดงครั้งที่2_๒๐๑๐๐๗_166

เหล่าเเดงครั้งที่2_๒๐๑๐๐๗_210

เหล่าเเดงครั้งที่2_๒๐๑๐๐๗_158

เหล่าเเดงครั้งที่2_๒๐๑๐๐๗_156

เหล่าเเดงครั้งที่2_๒๐๑๐๐๗_154

เหล่าเเดงครั้งที่2_๒๐๑๐๐๗_148

เหล่าเเดงครั้งที่2_๒๐๑๐๐๗_143

เหล่าเเดงครั้งที่2_๒๐๑๐๐๗_142

เหล่าเเดงครั้งที่2_๒๐๑๐๐๗_141

เหล่าเเดงครั้งที่2_๒๐๑๐๐๗_140

เหล่าเเดงครั้งที่2_๒๐๑๐๐๗_139

เหล่าเเดงครั้งที่2_๒๐๑๐๐๗_136

เหล่าเเดงครั้งที่2_๒๐๑๐๐๗_121

เหล่าเเดงครั้งที่2_๒๐๑๐๐๗_124

เหล่าเเดงครั้งที่2_๒๐๑๐๐๗_126

เหล่าเเดงครั้งที่2_๒๐๑๐๐๗_131

เหล่าเเดงครั้งที่2_๒๐๑๐๐๗_133

เหล่าเเดงครั้งที่2_๒๐๑๐๐๗_118

เหล่าเเดงครั้งที่2_๒๐๑๐๐๗_117

เหล่าเเดงครั้งที่2_๒๐๑๐๐๗_114

เหล่าเเดงครั้งที่2_๒๐๑๐๐๗_108

เหล่าเเดงครั้งที่2_๒๐๑๐๐๗_107

เหล่าเเดงครั้งที่2_๒๐๑๐๐๗_106

เหล่าเเดงครั้งที่2_๒๐๑๐๐๗_105

เหล่าเเดงครั้งที่2_๒๐๑๐๐๗_104

เหล่าเเดงครั้งที่2_๒๐๑๐๐๗_103

เหล่าเเดงครั้งที่2_๒๐๑๐๐๗_102

เหล่าเเดงครั้งที่2_๒๐๑๐๐๗_94

เหล่าเเดงครั้งที่2_๒๐๑๐๐๗_95

เหล่าเเดงครั้งที่2_๒๐๑๐๐๗_96

เหล่าเเดงครั้งที่2_๒๐๑๐๐๗_100

เหล่าเเดงครั้งที่2_๒๐๑๐๐๗_101

เหล่าเเดงครั้งที่2_๒๐๑๐๐๗_92

เหล่าเเดงครั้งที่2_๒๐๑๐๐๗_91

เหล่าเเดงครั้งที่2_๒๐๑๐๐๗_90

เหล่าเเดงครั้งที่2_๒๐๑๐๐๗_89

เหล่าเเดงครั้งที่2_๒๐๑๐๐๗_88

เหล่าเเดงครั้งที่2_๒๐๑๐๐๗_75

เหล่าเเดงครั้งที่2_๒๐๑๐๐๗_78

เหล่าเเดงครั้งที่2_๒๐๑๐๐๗_82

เหล่าเเดงครั้งที่2_๒๐๑๐๐๗_85

เหล่าเเดงครั้งที่2_๒๐๑๐๐๗_86

เหล่าเเดงครั้งที่2_๒๐๑๐๐๗_74

เหล่าเเดงครั้งที่2_๒๐๑๐๐๗_73

เหล่าเเดงครั้งที่2_๒๐๑๐๐๗_69

เหล่าเเดงครั้งที่2_๒๐๑๐๐๗_65

เหล่าเเดงครั้งที่2_๒๐๑๐๐๗_62

เหล่าเเดงครั้งที่2_๒๐๑๐๐๗_59

เหล่าเเดงครั้งที่2_๒๐๑๐๐๗_57

เหล่าเเดงครั้งที่2_๒๐๑๐๐๗_56

เหล่าเเดงครั้งที่2_๒๐๑๐๐๗_54

เหล่าเเดงครั้งที่2_๒๐๑๐๐๗_52

เหล่าเเดงครั้งที่2_๒๐๑๐๐๗_42

เหล่าเเดงครั้งที่2_๒๐๑๐๐๗_43

เหล่าเเดงครั้งที่2_๒๐๑๐๐๗_46

เหล่าเเดงครั้งที่2_๒๐๑๐๐๗_47

เหล่าเเดงครั้งที่2_๒๐๑๐๐๗_49

เหล่าเเดงครั้งที่2_๒๐๑๐๐๗_39

เหล่าเเดงครั้งที่2_๒๐๑๐๐๗_37

เหล่าเเดงครั้งที่2_๒๐๑๐๐๗_36

เหล่าเเดงครั้งที่2_๒๐๑๐๐๗_33

เหล่าเเดงครั้งที่2_๒๐๑๐๐๗_32

เหล่าเเดงครั้งที่2_๒๐๑๐๐๗_8

เหล่าเเดงครั้งที่2_๒๐๑๐๐๗_9

เหล่าเเดงครั้งที่2_๒๐๑๐๐๗_18

เหล่าเเดงครั้งที่2_๒๐๑๐๐๗_28

เหล่าเเดงครั้งที่2_๒๐๑๐๐๗_29

เหล่าเเดงครั้งที่2_๒๐๑๐๐๗_6

เหล่าเเดงครั้งที่2_๒๐๑๐๐๗_2

เหล่าเเดงครั้งที่2_๒๐๑๐๐๗_1

ทิ้งคำตอบไว้