ขอบคุณ องค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน อำเภอพนา ที่ให้เกียรติเชิญเป็นวิทยากรพิเศษ และขอบคุณท่านอาจ ทนงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน ตลอดจนท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน และบุคลากรทุกท่านที่ให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง และขอบคุณพี่น้องชาวตำบลจานลาน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญทุกท่านที่ร่วมโครงการอบรมเพิ่มองค์ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย หวังว่า การอบรมครั้งนี้ คงจะเป็นประโยชน์และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานต่อไปครับ..23/0/2563.

0
105

อบต.จานลาน จ.อำนาจ63_๒๐๐๙๒๓_171

อบต.จานลาน จ.อำนาจ63_๒๐๐๙๒๓_170

อบต.จานลาน จ.อำนาจ63_๒๐๐๙๒๓_169

อบต.จานลาน จ.อำนาจ63_๒๐๐๙๒๓_167

อบต.จานลาน จ.อำนาจ63_๒๐๐๙๒๓_157

อบต.จานลาน จ.อำนาจ63_๒๐๐๙๒๓_141

อบต.จานลาน จ.อำนาจ63_๒๐๐๙๒๓_145

อบต.จานลาน จ.อำนาจ63_๒๐๐๙๒๓_149

อบต.จานลาน จ.อำนาจ63_๒๐๐๙๒๓_150

อบต.จานลาน จ.อำนาจ63_๒๐๐๙๒๓_154

อบต.จานลาน จ.อำนาจ63_๒๐๐๙๒๓_132

อบต.จานลาน จ.อำนาจ63_๒๐๐๙๒๓_135

อบต.จานลาน จ.อำนาจ63_๒๐๐๙๒๓_136

อบต.จานลาน จ.อำนาจ63_๒๐๐๙๒๓_137

อบต.จานลาน จ.อำนาจ63_๒๐๐๙๒๓_138

อบต.จานลาน จ.อำนาจ63_๒๐๐๙๒๓_130

อบต.จานลาน จ.อำนาจ63_๒๐๐๙๒๓_126

อบต.จานลาน จ.อำนาจ63_๒๐๐๙๒๓_124

อบต.จานลาน จ.อำนาจ63_๒๐๐๙๒๓_120

อบต.จานลาน จ.อำนาจ63_๒๐๐๙๒๓_117

อบต.จานลาน จ.อำนาจ63_๒๐๐๙๒๓_71

อบต.จานลาน จ.อำนาจ63_๒๐๐๙๒๓_73

อบต.จานลาน จ.อำนาจ63_๒๐๐๙๒๓_83

อบต.จานลาน จ.อำนาจ63_๒๐๐๙๒๓_107

อบต.จานลาน จ.อำนาจ63_๒๐๐๙๒๓_110

อบต.จานลาน จ.อำนาจ63_๒๐๐๙๒๓_67

อบต.จานลาน จ.อำนาจ63_๒๐๐๙๒๓_63

อบต.จานลาน จ.อำนาจ63_๒๐๐๙๒๓_61

อบต.จานลาน จ.อำนาจ63_๒๐๐๙๒๓_60

อบต.จานลาน จ.อำนาจ63_๒๐๐๙๒๓_58

อบต.จานลาน จ.อำนาจ63_๒๐๐๙๒๓_49

อบต.จานลาน จ.อำนาจ63_๒๐๐๙๒๓_51

อบต.จานลาน จ.อำนาจ63_๒๐๐๙๒๓_52

อบต.จานลาน จ.อำนาจ63_๒๐๐๙๒๓_54

อบต.จานลาน จ.อำนาจ63_๒๐๐๙๒๓_56

อบต.จานลาน จ.อำนาจ63_๒๐๐๙๒๓_46

อบต.จานลาน จ.อำนาจ63_๒๐๐๙๒๓_45

อบต.จานลาน จ.อำนาจ63_๒๐๐๙๒๓_42

อบต.จานลาน จ.อำนาจ63_๒๐๐๙๒๓_39

อบต.จานลาน จ.อำนาจ63_๒๐๐๙๒๓_36

อบต.จานลาน จ.อำนาจ63_๒๐๐๙๒๓_22

อบต.จานลาน จ.อำนาจ63_๒๐๐๙๒๓_26

อบต.จานลาน จ.อำนาจ63_๒๐๐๙๒๓_28

อบต.จานลาน จ.อำนาจ63_๒๐๐๙๒๓_30

อบต.จานลาน จ.อำนาจ63_๒๐๐๙๒๓_34

อบต.จานลาน จ.อำนาจ63_๒๐๐๙๒๓_21

อบต.จานลาน จ.อำนาจ63_๒๐๐๙๒๓_20

อบต.จานลาน จ.อำนาจ63_๒๐๐๙๒๓_18

อบต.จานลาน จ.อำนาจ63_๒๐๐๙๒๓_17

อบต.จานลาน จ.อำนาจ63_๒๐๐๙๒๓_16

อบต.จานลาน จ.อำนาจ63_๒๐๐๙๒๓_9

อบต.จานลาน จ.อำนาจ63_๒๐๐๙๒๓_10

อบต.จานลาน จ.อำนาจ63_๒๐๐๙๒๓_11

อบต.จานลาน จ.อำนาจ63_๒๐๐๙๒๓_14

อบต.จานลาน จ.อำนาจ63_๒๐๐๙๒๓_15

อบต.จานลาน จ.อำนาจ63_๒๐๐๙๒๓_8

อบต.จานลาน จ.อำนาจ63_๒๐๐๙๒๓_6

อบต.จานลาน จ.อำนาจ63_๒๐๐๙๒๓_5

อบต.จานลาน จ.อำนาจ63_๒๐๐๙๒๓_3

ทิ้งคำตอบไว้