ทำเนียบเจ้าหน้าที่ประจำสภาทนายความจังหวัดอุบลราชธานี

0
2393
ทำเนียบเจ้าหน้าที่ประจำสภาทนายความจังหวัดอุบลราชธานี

 

นายพันชัย  สังข์ศิลป์ไชย
ที่ปรึกษาสำนักงานสภาทนายความจังหวัดอุบลราชธานี

 15240062_1257275587668928_60018716_n

นายธานิน  มาลาสาย
ผู้อำนวยการสำนักงานสภาทนายความจังหวัดอุบลราชธานี

นางสาวดาวพระเสาร์  ชอบงาม
เลขาสำนักงานสภาทนายความจังหวัดอุบลราชธานี

นายวันชัย นนท์สุรีย์
ผู้ช่วยเลขาสำนักงาน

 

ทิ้งคำตอบไว้