สภาทนายความจังกวัดอุบลราชธานี โดยนายเชี่ยวชาญ ศิริศักดิ์เสนา ประธานสภาทนายความจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมคณะทนายความจังหวัดอุบลราชธานีเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลศพนางสมพิศ จันทรศรี ภรรยาท่านทนายสมบัติ จันทรศรี ณ ศาลาวัดเลียบ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ในนามสภาทนายความจังหวัดอุบลราชธานีขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว”จันทรศรี” ไว้ ณ โอกาสนี้ ขอดวงวิญญาณของนางสมพิศ จันทรศรี จงไปสู่ภพภูมิที่ดีบนสรวงสวรรค์../เครดิตภาพน้องนุ่นมุกทีมเด็กสภาทนายความจิตอาสา 23/08/2564

0
1814

สวดอภิธรรม23864_๒๑๐๘๒๔_40 สวดอภิธรรม23864_๒๑๐๘๒๔_37 สวดอภิธรรม23864_๒๑๐๘๒๔_33 สวดอภิธรรม23864_๒๑๐๘๒๔_32 สวดอภิธรรม23864_๒๑๐๘๒๔_28 สวดอภิธรรม23864_๒๑๐๘๒๔_13 สวดอภิธรรม23864_๒๑๐๘๒๔_18 สวดอภิธรรม23864_๒๑๐๘๒๔_21 สวดอภิธรรม23864_๒๑๐๘๒๔_23 สวดอภิธรรม23864_๒๑๐๘๒๔_25 สวดอภิธรรม23864_๒๑๐๘๒๔_12 สวดอภิธรรม23864_๒๑๐๘๒๔_10 สวดอภิธรรม23864_๒๑๐๘๒๔_8 สวดอภิธรรม23864_๒๑๐๘๒๔_7 สวดอภิธรรม23864_๒๑๐๘๒๔_5 สวดอภิธรรม23864_๒๑๐๘๒๔_0 สวดอภิธรรม23864_๒๑๐๘๒๔_1 สวดอภิธรรม23864_๒๑๐๘๒๔_2 สวดอภิธรรม23864_๒๑๐๘๒๔_4

ทิ้งคำตอบไว้