สภาทนายความจังหวัดอุบลราชธานี นำโดยนายเชี่ยวขาญ ศิริศักดิ์เสนา ประธานสภาทนายความจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะวิทยาการจิตอาสาสภาทนายความจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดโครงการเผยแพร่กฎหมายให้กับนักเรียนโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร ได้รับการตอนรับจากนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก และคณะครูอาจารย์ที่สนใจ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเผยแพร่กฎหมาย สภาทนายความจังหวัดอุบลราชธานีขอขอบคุณทางโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูอาจารย์ ตลอดจนบุคคลากรในโรงเรียนทุกท่านที่ให้การต้อนรับอย่างดีิ่ยิ่งและอบอุ่นครับผม ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ ครับ… 22/01/2563

0
476

ร.ร.ศรีเมืองวิทยาคาร_๒๐๐๑๒๒_0122

ร.ร.ศรีเมืองวิทยาคาร_๒๐๐๑๒๒_0084

ร.ร.ศรีเมืองวิทยาคาร_๒๐๐๑๒๒_0074

ร.ร.ศรีเมืองวิทยาคาร_๒๐๐๑๒๒_0068

ร.ร.ศรีเมืองวิทยาคาร_๒๐๐๑๒๒_0067

ร.ร.ศรีเมืองวิทยาคาร_๒๐๐๑๒๒_0058

ร.ร.ศรีเมืองวิทยาคาร_๒๐๐๑๒๒_0048

ร.ร.ศรีเมืองวิทยาคาร_๒๐๐๑๒๒_0046

ร.ร.ศรีเมืองวิทยาคาร_๒๐๐๑๒๒_0040

ร.ร.ศรีเมืองวิทยาคาร_๒๐๐๑๒๒_0022

ร.ร.ศรีเมืองวิทยาคาร_๒๐๐๑๒๒_0018

ร.ร.ศรีเมืองวิทยาคาร_๒๐๐๑๒๒_0016

ร.ร.ศรีเมืองวิทยาคาร_๒๐๐๑๒๒_0013

ร.ร.ศรีเมืองวิทยาคาร_๒๐๐๑๒๒_0001

316

ทิ้งคำตอบไว้