สภาทนายความจังหวัดอุบลราชธานี นำโดยนายเชี่ยวชาญ ศิริศักดิ์เสนา ประธานสภาทนายความจังหวัดอุบลราชธานีและคณะทนายความจังหวัดอุบลราชธานีได้จัดกิจกรรมวันทนายความประจำปี 2563 ซึ่งประกอบกิจกรรมทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับทนายความที่ล่วงลับไปแล้ว กิจกรรมกีฬาสีภายในของทนายความจังหวัดอุบลราชธานี กิจกรรมตอบปัญหาทางด้าานกฎหมายแลการกล่าวสุนทรพจน์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ฉันท์พี่น้องทนายอุบล “สามัคคี ร่วมใจ สร้างศรัทธา วิชาชีพทนายความ” สภาทนายความจังหวัดอุบลราชธานี ขอขอบคุณทุกท่านทุกฝ่ายที่สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของสภาทนายความจังหวัดอุบลราชธานี ขอบคุณหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมที่ให้เกียรติร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ ณ โรงแรมเนวด้าแกรนด์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี..20/02/2563

0
379

ทำบุญ และกีฬาวันทนาย_๒๐๐๒๑๙_0550

ทำบุญ และกีฬาวันทนาย_๒๐๐๒๑๙_0549

ทำบุญ และกีฬาวันทนาย_๒๐๐๒๑๙_0544

ทำบุญ และกีฬาวันทนาย_๒๐๐๒๑๙_0516

ทำบุญ และกีฬาวันทนาย_๒๐๐๒๑๙_0481

ทำบุญ และกีฬาวันทนาย_๒๐๐๒๑๙_0480

ทำบุญ และกีฬาวันทนาย_๒๐๐๒๑๙_0468

ทำบุญ และกีฬาวันทนาย_๒๐๐๒๑๙_0467

ทำบุญ และกีฬาวันทนาย_๒๐๐๒๑๙_0437

ทำบุญ และกีฬาวันทนาย_๒๐๐๒๑๙_0436

ทำบุญ และกีฬาวันทนาย_๒๐๐๒๑๙_0433

ทำบุญ และกีฬาวันทนาย_๒๐๐๒๑๙_0426

ทำบุญ และกีฬาวันทนาย_๒๐๐๒๑๙_0406

ทำบุญ และกีฬาวันทนาย_๒๐๐๒๑๙_0295

ทำบุญ และกีฬาวันทนาย_๒๐๐๒๑๙_0294

ทำบุญ และกีฬาวันทนาย_๒๐๐๒๑๙_0288

ทำบุญ และกีฬาวันทนาย_๒๐๐๒๑๙_0285

ทำบุญ และกีฬาวันทนาย_๒๐๐๒๑๙_0271

ทำบุญ และกีฬาวันทนาย_๒๐๐๒๑๙_0268

ทำบุญ และกีฬาวันทนาย_๒๐๐๒๑๙_0210

ทำบุญ และกีฬาวันทนาย_๒๐๐๒๑๙_0202

ทำบุญ และกีฬาวันทนาย_๒๐๐๒๑๙_0191

ทำบุญ และกีฬาวันทนาย_๒๐๐๒๑๙_0122

ทำบุญ และกีฬาวันทนาย_๒๐๐๒๑๙_0113

ทำบุญ และกีฬาวันทนาย_๒๐๐๒๑๙_0107

ทำบุญ และกีฬาวันทนาย_๒๐๐๒๑๙_0106

ทำบุญ และกีฬาวันทนาย_๒๐๐๒๑๙_0074

ทำบุญ และกีฬาวันทนาย_๒๐๐๒๑๙_0072

ทำบุญ และกีฬาวันทนาย_๒๐๐๒๑๙_0069

วันทนายความ63_๒๐๐๒๒๑_0450

วันทนายความ63_๒๐๐๒๒๑_0446

วันทนายความ63_๒๐๐๒๒๑_0434

วันทนายความ63_๒๐๐๒๒๑_0405

วันทนายความ63_๒๐๐๒๒๑_0382

วันทนายความ63_๒๐๐๒๒๑_0376

วันทนายความ63_๒๐๐๒๒๑_0375

วันทนายความ63_๒๐๐๒๒๑_0311

วันทนายความ63_๒๐๐๒๒๑_0309

วันทนายความ63_๒๐๐๒๒๑_0292

วันทนายความ63_๒๐๐๒๒๑_0288

วันทนายความ63_๒๐๐๒๒๑_0280

วันทนายความ63_๒๐๐๒๒๑_0276

วันทนายความ63_๒๐๐๒๒๑_0273

วันทนายความ63_๒๐๐๒๒๑_0261

วันทนายความ63_๒๐๐๒๒๑_0248

วันทนายความ63_๒๐๐๒๒๑_0244

วันทนายความ63_๒๐๐๒๒๑_0230

วันทนายความ63_๒๐๐๒๒๑_0227

วันทนายความ63_๒๐๐๒๒๑_0209

วันทนายความ63_๒๐๐๒๒๑_0180

วันทนายความ63_๒๐๐๒๒๑_0179

วันทนายความ63_๒๐๐๒๒๑_0155

วันทนายความ63_๒๐๐๒๒๑_0151

วันทนายความ63_๒๐๐๒๒๑_0147

วันทนายความ63_๒๐๐๒๒๑_0146

วันทนายความ63_๒๐๐๒๒๑_0142

วันทนายความ63_๒๐๐๒๒๑_0126

วันทนายความ63_๒๐๐๒๒๑_0082

วันทนายความ63_๒๐๐๒๒๑_0072

วันทนายความ63_๒๐๐๒๒๑_0067

วันทนายความ63_๒๐๐๒๒๑_0059

วันทนายความ63_๒๐๐๒๒๑_0053

วันทนายความ63_๒๐๐๒๒๑_0039

วันทนายความ63_๒๐๐๒๒๑_0036

วันทนายความ63_๒๐๐๒๒๑_0031

วันทนายความ63_๒๐๐๒๒๑_0024

วันทนายความ63_๒๐๐๒๒๑_0022

วันทนายความ63_๒๐๐๒๒๑_0019

วันทนายความ63_๒๐๐๒๒๑_0004

วันทนายความ63_๒๐๐๒๒๑_0001

งานเลี้ยงวันทนายฯ63_๒๐๐๒๒๑_0300

งานเลี้ยงวันทนายฯ63_๒๐๐๒๒๑_0297

งานเลี้ยงวันทนายฯ63_๒๐๐๒๒๑_0289

งานเลี้ยงวันทนายฯ63_๒๐๐๒๒๑_0279

งานเลี้ยงวันทนายฯ63_๒๐๐๒๒๑_0278

งานเลี้ยงวันทนายฯ63_๒๐๐๒๒๑_0277

งานเลี้ยงวันทนายฯ63_๒๐๐๒๒๑_0263

งานเลี้ยงวันทนายฯ63_๒๐๐๒๒๑_0249

งานเลี้ยงวันทนายฯ63_๒๐๐๒๒๑_0246

งานเลี้ยงวันทนายฯ63_๒๐๐๒๒๑_0243

งานเลี้ยงวันทนายฯ63_๒๐๐๒๒๑_0231

งานเลี้ยงวันทนายฯ63_๒๐๐๒๒๑_0228

งานเลี้ยงวันทนายฯ63_๒๐๐๒๒๑_0226

งานเลี้ยงวันทนายฯ63_๒๐๐๒๒๑_0217

งานเลี้ยงวันทนายฯ63_๒๐๐๒๒๑_0205

งานเลี้ยงวันทนายฯ63_๒๐๐๒๒๑_0192

งานเลี้ยงวันทนายฯ63_๒๐๐๒๒๑_0172

งานเลี้ยงวันทนายฯ63_๒๐๐๒๒๑_0164

งานเลี้ยงวันทนายฯ63_๒๐๐๒๒๑_0147

งานเลี้ยงวันทนายฯ63_๒๐๐๒๒๑_0142

งานเลี้ยงวันทนายฯ63_๒๐๐๒๒๑_0141

งานเลี้ยงวันทนายฯ63_๒๐๐๒๒๑_0137

งานเลี้ยงวันทนายฯ63_๒๐๐๒๒๑_0129

งานเลี้ยงวันทนายฯ63_๒๐๐๒๒๑_0126

งานเลี้ยงวันทนายฯ63_๒๐๐๒๒๑_0124

งานเลี้ยงวันทนายฯ63_๒๐๐๒๒๑_0119

งานเลี้ยงวันทนายฯ63_๒๐๐๒๒๑_0089

งานเลี้ยงวันทนายฯ63_๒๐๐๒๒๑_0085

งานเลี้ยงวันทนายฯ63_๒๐๐๒๒๑_0079

งานเลี้ยงวันทนายฯ63_๒๐๐๒๒๑_0077

งานเลี้ยงวันทนายฯ63_๒๐๐๒๒๑_0065

งานเลี้ยงวันทนายฯ63_๒๐๐๒๒๑_0057

งานเลี้ยงวันทนายฯ63_๒๐๐๒๒๑_0055

งานเลี้ยงวันทนายฯ63_๒๐๐๒๒๑_0050

งานเลี้ยงวันทนายฯ63_๒๐๐๒๒๑_0030

งานเลี้ยงวันทนายฯ63_๒๐๐๒๒๑_0027

งานเลี้ยงวันทนายฯ63_๒๐๐๒๒๑_0025

งานเลี้ยงวันทนายฯ63_๒๐๐๒๒๑_0022

งานเลี้ยงวันทนายฯ63_๒๐๐๒๒๑_0012

ทิ้งคำตอบไว้