สภาทนายความจังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นายเชี่ยวชาญ ศิริศักดิ์เสนา ประธานสภาทนายความจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะวิทยากรจิติอาสาสภาทนายความจังหวัดอุบลราชธานี จัดโครงการเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมาย และสาธิตกระบวนการพิจารณาคดี (ศาลจำลอง) ให้กับน้อง ๆ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมเป็นโครงการที่ 5.. โดยได้รับความอนุเคราะห์อย่างดียิ่ง จากท่านผู้อำนวยการโรงเรียน ทั้งนี้ ได้รับการต้อนรับอย่างดียิ่งจากท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูอาจารย์ทุกท่านเป็นอย่างดีและอบอุ่น สภาทนายความจังหวัดอุบลราชธานี ต้องขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ครับ..และหวังว่า โครงการดังกล่าวนี้ จะเป็นประโยชน์สำหรับน้อง ๆ นักเรียนนำไปต่อยอด ..เพื่อให้กฎหมายได้เข้าถึงเยาวชน ชุมชนจะเข้มแข็งและปลอดภัย..คือหัวใจของการเผยแพร่กฎหมาย..#โดยทีมงานจิตอาสาสภาทนายความจังหวัดอุบลราชธานี..25/09/2563…

0
102

เผยเเพร่กม.โขงเจียม_๒๐๐๙๒๕_4

เผยเเพร่กม.โขงเจียม_๒๐๐๙๒๕_3

เผยเเพร่กม.โขงเจียม_๒๐๐๙๒๕_2

เผยเเพร่กม.โขงเจียม_๒๐๐๙๒๕_1

เผยเเพร่กม.โขงเจียม_๒๐๐๙๒๕_0เผยเเพร่กม.โขงเจียม_๒๐๐๙๒๕_449

เผยเเพร่กม.โขงเจียม_๒๐๐๙๒๕_448

เผยเเพร่กม.โขงเจียม_๒๐๐๙๒๕_446

เผยเเพร่กม.โขงเจียม_๒๐๐๙๒๕_445

เผยเเพร่กม.โขงเจียม_๒๐๐๙๒๕_444

เผยเเพร่กม.โขงเจียม_๒๐๐๙๒๕_425

เผยเเพร่กม.โขงเจียม_๒๐๐๙๒๕_432

เผยเเพร่กม.โขงเจียม_๒๐๐๙๒๕_435

เผยเเพร่กม.โขงเจียม_๒๐๐๙๒๕_438

เผยเเพร่กม.โขงเจียม_๒๐๐๙๒๕_442

เผยเเพร่กม.โขงเจียม_๒๐๐๙๒๕_423

เผยเเพร่กม.โขงเจียม_๒๐๐๙๒๕_419

เผยเเพร่กม.โขงเจียม_๒๐๐๙๒๕_418

เผยเเพร่กม.โขงเจียม_๒๐๐๙๒๕_415

เผยเเพร่กม.โขงเจียม_๒๐๐๙๒๕_413

เผยเเพร่กม.โขงเจียม_๒๐๐๙๒๕_410

เผยเเพร่กม.โขงเจียม_๒๐๐๙๒๕_405

เผยเเพร่กม.โขงเจียม_๒๐๐๙๒๕_398

เผยเเพร่กม.โขงเจียม_๒๐๐๙๒๕_386

เผยเเพร่กม.โขงเจียม_๒๐๐๙๒๕_383

เผยเเพร่กม.โขงเจียม_๒๐๐๙๒๕_360

เผยเเพร่กม.โขงเจียม_๒๐๐๙๒๕_365

เผยเเพร่กม.โขงเจียม_๒๐๐๙๒๕_366

เผยเเพร่กม.โขงเจียม_๒๐๐๙๒๕_371

เผยเเพร่กม.โขงเจียม_๒๐๐๙๒๕_381

เผยเเพร่กม.โขงเจียม_๒๐๐๙๒๕_359

เผยเเพร่กม.โขงเจียม_๒๐๐๙๒๕_356

เผยเเพร่กม.โขงเจียม_๒๐๐๙๒๕_350

เผยเเพร่กม.โขงเจียม_๒๐๐๙๒๕_348

เผยเเพร่กม.โขงเจียม_๒๐๐๙๒๕_346

เผยเเพร่กม.โขงเจียม_๒๐๐๙๒๕_344

เผยเเพร่กม.โขงเจียม_๒๐๐๙๒๕_342

เผยเเพร่กม.โขงเจียม_๒๐๐๙๒๕_341

เผยเเพร่กม.โขงเจียม_๒๐๐๙๒๕_338

เผยเเพร่กม.โขงเจียม_๒๐๐๙๒๕_337

เผยเเพร่กม.โขงเจียม_๒๐๐๙๒๕_325

เผยเเพร่กม.โขงเจียม_๒๐๐๙๒๕_327

เผยเเพร่กม.โขงเจียม_๒๐๐๙๒๕_329

เผยเเพร่กม.โขงเจียม_๒๐๐๙๒๕_333

เผยเเพร่กม.โขงเจียม_๒๐๐๙๒๕_336

เผยเเพร่กม.โขงเจียม_๒๐๐๙๒๕_310

เผยเเพร่กม.โขงเจียม_๒๐๐๙๒๕_312

เผยเเพร่กม.โขงเจียม_๒๐๐๙๒๕_319

เผยเเพร่กม.โขงเจียม_๒๐๐๙๒๕_320

เผยเเพร่กม.โขงเจียม_๒๐๐๙๒๕_322

เผยเเพร่กม.โขงเจียม_๒๐๐๙๒๕_308

เผยเเพร่กม.โขงเจียม_๒๐๐๙๒๕_306

เผยเเพร่กม.โขงเจียม_๒๐๐๙๒๕_304

เผยเเพร่กม.โขงเจียม_๒๐๐๙๒๕_303

เผยเเพร่กม.โขงเจียม_๒๐๐๙๒๕_301

เผยเเพร่กม.โขงเจียม_๒๐๐๙๒๕_280

เผยเเพร่กม.โขงเจียม_๒๐๐๙๒๕_281

เผยเเพร่กม.โขงเจียม_๒๐๐๙๒๕_282

เผยเเพร่กม.โขงเจียม_๒๐๐๙๒๕_283

เผยเเพร่กม.โขงเจียม_๒๐๐๙๒๕_288

เผยเเพร่กม.โขงเจียม_๒๐๐๙๒๕_279

เผยเเพร่กม.โขงเจียม_๒๐๐๙๒๕_276

เผยเเพร่กม.โขงเจียม_๒๐๐๙๒๕_274

เผยเเพร่กม.โขงเจียม_๒๐๐๙๒๕_272

เผยเเพร่กม.โขงเจียม_๒๐๐๙๒๕_271

เผยเเพร่กม.โขงเจียม_๒๐๐๙๒๕_262

เผยเเพร่กม.โขงเจียม_๒๐๐๙๒๕_266

เผยเเพร่กม.โขงเจียม_๒๐๐๙๒๕_268

เผยเเพร่กม.โขงเจียม_๒๐๐๙๒๕_270

เผยเเพร่กม.โขงเจียม_๒๐๐๙๒๕_269

เผยเเพร่กม.โขงเจียม_๒๐๐๙๒๕_260

เผยเเพร่กม.โขงเจียม_๒๐๐๙๒๕_257

เผยเเพร่กม.โขงเจียม_๒๐๐๙๒๕_255

เผยเเพร่กม.โขงเจียม_๒๐๐๙๒๕_253

เผยเเพร่กม.โขงเจียม_๒๐๐๙๒๕_248

เผยเเพร่กม.โขงเจียม_๒๐๐๙๒๕_239

เผยเเพร่กม.โขงเจียม_๒๐๐๙๒๕_241

เผยเเพร่กม.โขงเจียม_๒๐๐๙๒๕_242

เผยเเพร่กม.โขงเจียม_๒๐๐๙๒๕_243

เผยเเพร่กม.โขงเจียม_๒๐๐๙๒๕_244

เผยเเพร่กม.โขงเจียม_๒๐๐๙๒๕_236

เผยเเพร่กม.โขงเจียม_๒๐๐๙๒๕_234

เผยเเพร่กม.โขงเจียม_๒๐๐๙๒๕_232

เผยเเพร่กม.โขงเจียม_๒๐๐๙๒๕_231

เผยเเพร่กม.โขงเจียม_๒๐๐๙๒๕_230

เผยเเพร่กม.โขงเจียม_๒๐๐๙๒๕_225

เผยเเพร่กม.โขงเจียม_๒๐๐๙๒๕_213

เผยเเพร่กม.โขงเจียม_๒๐๐๙๒๕_224

เผยเเพร่กม.โขงเจียม_๒๐๐๙๒๕_209

เผยเเพร่กม.โขงเจียม_๒๐๐๙๒๕_221

เผยเเพร่กม.โขงเจียม_๒๐๐๙๒๕_208

เผยเเพร่กม.โขงเจียม_๒๐๐๙๒๕_207

เผยเเพร่กม.โขงเจียม_๒๐๐๙๒๕_218

เผยเเพร่กม.โขงเจียม_๒๐๐๙๒๕_217

เผยเเพร่กม.โขงเจียม_๒๐๐๙๒๕_206

เผยเเพร่กม.โขงเจียม_๒๐๐๙๒๕_205

เผยเเพร่กม.โขงเจียม_๒๐๐๙๒๕_204

เผยเเพร่กม.โขงเจียม_๒๐๐๙๒๕_203

เผยเเพร่กม.โขงเจียม_๒๐๐๙๒๕_202

เผยเเพร่กม.โขงเจียม_๒๐๐๙๒๕_197

เผยเเพร่กม.โขงเจียม_๒๐๐๙๒๕_192

เผยเเพร่กม.โขงเจียม_๒๐๐๙๒๕_193

เผยเเพร่กม.โขงเจียม_๒๐๐๙๒๕_194

เผยเเพร่กม.โขงเจียม_๒๐๐๙๒๕_195

เผยเเพร่กม.โขงเจียม_๒๐๐๙๒๕_196

เผยเเพร่กม.โขงเจียม_๒๐๐๙๒๕_191

เผยเเพร่กม.โขงเจียม_๒๐๐๙๒๕_183

เผยเเพร่กม.โขงเจียม_๒๐๐๙๒๕_181

เผยเเพร่กม.โขงเจียม_๒๐๐๙๒๕_189

เผยเเพร่กม.โขงเจียม_๒๐๐๙๒๕_188

เผยเเพร่กม.โขงเจียม_๒๐๐๙๒๕_180

เผยเเพร่กม.โขงเจียม_๒๐๐๙๒๕_175

เผยเเพร่กม.โขงเจียม_๒๐๐๙๒๕_187

เผยเเพร่กม.โขงเจียม_๒๐๐๙๒๕_185

เผยเเพร่กม.โขงเจียม_๒๐๐๙๒๕_170

เผยเเพร่กม.โขงเจียม_๒๐๐๙๒๕_168

เผยเเพร่กม.โขงเจียม_๒๐๐๙๒๕_166

เผยเเพร่กม.โขงเจียม_๒๐๐๙๒๕_165

เผยเเพร่กม.โขงเจียม_๒๐๐๙๒๕_163

เผยเเพร่กม.โขงเจียม_๒๐๐๙๒๕_160

เผยเเพร่กม.โขงเจียม_๒๐๐๙๒๕_147

เผยเเพร่กม.โขงเจียม_๒๐๐๙๒๕_149

เผยเเพร่กม.โขงเจียม_๒๐๐๙๒๕_153

เผยเเพร่กม.โขงเจียม_๒๐๐๙๒๕_158

เผยเเพร่กม.โขงเจียม_๒๐๐๙๒๕_159

เผยเเพร่กม.โขงเจียม_๒๐๐๙๒๕_146

เผยเเพร่กม.โขงเจียม_๒๐๐๙๒๕_144

เผยเเพร่กม.โขงเจียม_๒๐๐๙๒๕_143

เผยเเพร่กม.โขงเจียม_๒๐๐๙๒๕_142

เผยเเพร่กม.โขงเจียม_๒๐๐๙๒๕_140

เผยเเพร่กม.โขงเจียม_๒๐๐๙๒๕_139

เผยเเพร่กม.โขงเจียม_๒๐๐๙๒๕_132

เผยเเพร่กม.โขงเจียม_๒๐๐๙๒๕_127

เผยเเพร่กม.โขงเจียม_๒๐๐๙๒๕_125

เผยเเพร่กม.โขงเจียม_๒๐๐๙๒๕_116

เผยเเพร่กม.โขงเจียม_๒๐๐๙๒๕_97

เผยเเพร่กม.โขงเจียม_๒๐๐๙๒๕_95

เผยเเพร่กม.โขงเจียม_๒๐๐๙๒๕_90

เผยเเพร่กม.โขงเจียม_๒๐๐๙๒๕_87

เผยเเพร่กม.โขงเจียม_๒๐๐๙๒๕_85

เผยเเพร่กม.โขงเจียม_๒๐๐๙๒๕_73

เผยเเพร่กม.โขงเจียม_๒๐๐๙๒๕_78

เผยเเพร่กม.โขงเจียม_๒๐๐๙๒๕_80

เผยเเพร่กม.โขงเจียม_๒๐๐๙๒๕_82

เผยเเพร่กม.โขงเจียม_๒๐๐๙๒๕_83

เผยเเพร่กม.โขงเจียม_๒๐๐๙๒๕_115

เผยเเพร่กม.โขงเจียม_๒๐๐๙๒๕_111

เผยเเพร่กม.โขงเจียม_๒๐๐๙๒๕_108

เผยเเพร่กม.โขงเจียม_๒๐๐๙๒๕_105

เผยเเพร่กม.โขงเจียม_๒๐๐๙๒๕_100

เผยเเพร่กม.โขงเจียม_๒๐๐๙๒๕_72

เผยเเพร่กม.โขงเจียม_๒๐๐๙๒๕_68

เผยเเพร่กม.โขงเจียม_๒๐๐๙๒๕_65

เผยเเพร่กม.โขงเจียม_๒๐๐๙๒๕_62

เผยเเพร่กม.โขงเจียม_๒๐๐๙๒๕_60

เผยเเพร่กม.โขงเจียม_๒๐๐๙๒๕_44

เผยเเพร่กม.โขงเจียม_๒๐๐๙๒๕_49

เผยเเพร่กม.โขงเจียม_๒๐๐๙๒๕_54

เผยเเพร่กม.โขงเจียม_๒๐๐๙๒๕_57

เผยเเพร่กม.โขงเจียม_๒๐๐๙๒๕_58

เผยเเพร่กม.โขงเจียม_๒๐๐๙๒๕_43

เผยเเพร่กม.โขงเจียม_๒๐๐๙๒๕_42

เผยเเพร่กม.โขงเจียม_๒๐๐๙๒๕_37

เผยเเพร่กม.โขงเจียม_๒๐๐๙๒๕_36

เผยเเพร่กม.โขงเจียม_๒๐๐๙๒๕_32

เผยเเพร่กม.โขงเจียม_๒๐๐๙๒๕_21

เผยเเพร่กม.โขงเจียม_๒๐๐๙๒๕_22

เผยเเพร่กม.โขงเจียม_๒๐๐๙๒๕_23

เผยเเพร่กม.โขงเจียม_๒๐๐๙๒๕_26

เผยเเพร่กม.โขงเจียม_๒๐๐๙๒๕_29

เผยเเพร่กม.โขงเจียม_๒๐๐๙๒๕_19

เผยเเพร่กม.โขงเจียม_๒๐๐๙๒๕_9

เผยเเพร่กม.โขงเจียม_๒๐๐๙๒๕_8

เผยเเพร่กม.โขงเจียม_๒๐๐๙๒๕_17

เผยเเพร่กม.โขงเจียม_๒๐๐๙๒๕_16

เผยเเพร่กม.โขงเจียม_๒๐๐๙๒๕_5

เผยเเพร่กม.โขงเจียม_๒๐๐๙๒๕_3

เผยเเพร่กม.โขงเจียม_๒๐๐๙๒๕_15

เผยเเพร่กม.โขงเจียม_๒๐๐๙๒๕_10

เผยเเพร่กม.โขงเจียม_๒๐๐๙๒๕_1

ทิ้งคำตอบไว้