สภาทนายความจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายเชี่ยวชาญ ศิริศักดิ์เสนา ประธานสภาทนายความจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมคณะวิทยากรจิตอาสาสภาทนายความจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับความอนุเคราะห์จาก มหาวิทยาลัยราชธานี คณะพยาบาลศาสาตร์ โดยได้รับเกียรติจากท่าน คณบดี คณะพยาบาลศาสาตร์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการและร่วมโครงการพร้อมทั้งคณะอาจารย์ และนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปี ที่ 2 เข้าร่วมโครงการ สภาทนายความจังหวัดอุบลราชธานี หวังเป็นอย่างยิ่งว่า กิจกรรมครั้งนี้ คงจะเป็นประโยชน์กับน้อง ๆ ทุกคนและน้อง ๆ สามารถนำไปใช้ในการศึกษาต่อยอดหรือนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้..สุดท้าย สภาทนายความจังหวัดอุบลราชธานี ต้องขอขอบคุณทาง มหาวิทยาลัยราชธานี มา ณ โอกาสนี้ครับ..1/10/2563

0
105

ม.ราชธานี1.10.63_๒๐๑๐๐๑_217

ม.ราชธานี1.10.63_๒๐๑๐๐๑_212

ม.ราชธานี1.10.63_๒๐๑๐๐๑_209

ม.ราชธานี1.10.63_๒๐๑๐๐๑_191

ม.ราชธานี1.10.63_๒๐๑๐๐๑_190

ม.ราชธานี1.10.63_๒๐๑๐๐๑_163

ม.ราชธานี1.10.63_๒๐๑๐๐๑_165

ม.ราชธานี1.10.63_๒๐๑๐๐๑_166

ม.ราชธานี1.10.63_๒๐๑๐๐๑_173

ม.ราชธานี1.10.63_๒๐๑๐๐๑_176

ม.ราชธานี1.10.63_๒๐๑๐๐๑_161

ม.ราชธานี1.10.63_๒๐๑๐๐๑_159

ม.ราชธานี1.10.63_๒๐๑๐๐๑_157

ม.ราชธานี1.10.63_๒๐๑๐๐๑_154

ม.ราชธานี1.10.63_๒๐๑๐๐๑_151

ม.ราชธานี1.10.63_๒๐๑๐๐๑_139

ม.ราชธานี1.10.63_๒๐๑๐๐๑_141

ม.ราชธานี1.10.63_๒๐๑๐๐๑_142

ม.ราชธานี1.10.63_๒๐๑๐๐๑_147

ม.ราชธานี1.10.63_๒๐๑๐๐๑_148

ม.ราชธานี1.10.63_๒๐๑๐๐๑_122

ม.ราชธานี1.10.63_๒๐๑๐๐๑_119

ม.ราชธานี1.10.63_๒๐๑๐๐๑_118

ม.ราชธานี1.10.63_๒๐๑๐๐๑_117

ม.ราชธานี1.10.63_๒๐๑๐๐๑_116

ม.ราชธานี1.10.63_๒๐๑๐๐๑_107

ม.ราชธานี1.10.63_๒๐๑๐๐๑_98

ม.ราชธานี1.10.63_๒๐๑๐๐๑_97

ม.ราชธานี1.10.63_๒๐๑๐๐๑_106

ม.ราชธานี1.10.63_๒๐๑๐๐๑_103

ม.ราชธานี1.10.63_๒๐๑๐๐๑_93

ม.ราชธานี1.10.63_๒๐๑๐๐๑_92

ม.ราชธานี1.10.63_๒๐๑๐๐๑_101

ม.ราชธานี1.10.63_๒๐๑๐๐๑_99

ม.ราชธานี1.10.63_๒๐๑๐๐๑_91

ม.ราชธานี1.10.63_๒๐๑๐๐๑_90

ม.ราชธานี1.10.63_๒๐๑๐๐๑_73

ม.ราชธานี1.10.63_๒๐๑๐๐๑_69

ม.ราชธานี1.10.63_๒๐๑๐๐๑_87

ม.ราชธานี1.10.63_๒๐๑๐๐๑_83

ม.ราชธานี1.10.63_๒๐๑๐๐๑_53

ม.ราชธานี1.10.63_๒๐๑๐๐๑_52

ม.ราชธานี1.10.63_๒๐๑๐๐๑_81

ม.ราชธานี1.10.63_๒๐๑๐๐๑_76

ม.ราชธานี1.10.63_๒๐๑๐๐๑_51

ม.ราชธานี1.10.63_๒๐๑๐๐๑_48

ม.ราชธานี1.10.63_๒๐๑๐๐๑_38

ม.ราชธานี1.10.63_๒๐๑๐๐๑_37

ม.ราชธานี1.10.63_๒๐๑๐๐๑_47

ม.ราชธานี1.10.63_๒๐๑๐๐๑_43

ม.ราชธานี1.10.63_๒๐๑๐๐๑_35

ม.ราชธานี1.10.63_๒๐๑๐๐๑_31

ม.ราชธานี1.10.63_๒๐๑๐๐๑_41

ม.ราชธานี1.10.63_๒๐๑๐๐๑_39

ม.ราชธานี1.10.63_๒๐๑๐๐๑_29

ม.ราชธานี1.10.63_๒๐๑๐๐๑_16

ม.ราชธานี1.10.63_๒๐๑๐๐๑_15

ม.ราชธานี1.10.63_๒๐๑๐๐๑_10

ม.ราชธานี1.10.63_๒๐๑๐๐๑_7

ม.ราชธานี1.10.63_๒๐๑๐๐๑_26

ม.ราชธานี1.10.63_๒๐๑๐๐๑_28

ม.ราชธานี1.10.63_๒๐๑๐๐๑_25

ม.ราชธานี1.10.63_๒๐๑๐๐๑_22

ม.ราชธานี1.10.63_๒๐๑๐๐๑_20

ม.ราชธานี1.10.63_๒๐๑๐๐๑_133

ม.ราชธานี1.10.63_๒๐๑๐๐๑_136

ม.ราชธานี1.10.63_๒๐๑๐๐๑_137

ม.ราชธานี1.10.63_๒๐๑๐๐๑_129

ม.ราชธานี1.10.63_๒๐๑๐๐๑_126

ม.ราชธานี1.10.63_๒๐๑๐๐๑_239

ม.ราชธานี1.10.63_๒๐๑๐๐๑_231

ม.ราชธานี1.10.63_๒๐๑๐๐๑_229

ม.ราชธานี1.10.63_๒๐๑๐๐๑_227

ม.ราชธานี1.10.63_๒๐๑๐๐๑_222

ม.ราชธานี1.10.63_๒๐๑๐๐๑_242

ม.ราชธานี1.10.63_๒๐๑๐๐๑_250

ม.ราชธานี1.10.63_๒๐๑๐๐๑_251

ม.ราชธานี1.10.63_๒๐๑๐๐๑_252

ม.ราชธานี1.10.63_๒๐๑๐๐๑_253

ม.ราชธานี1.10.63_๒๐๑๐๐๑_271

ม.ราชธานี1.10.63_๒๐๑๐๐๑_273

ม.ราชธานี1.10.63_๒๐๑๐๐๑_269

ม.ราชธานี1.10.63_๒๐๑๐๐๑_267

ม.ราชธานี1.10.63_๒๐๑๐๐๑_255

ม.ราชธานี1.10.63_๒๐๑๐๐๑_275

ม.ราชธานี1.10.63_๒๐๑๐๐๑_277

ม.ราชธานี1.10.63_๒๐๑๐๐๑_278

ม.ราชธานี1.10.63_๒๐๑๐๐๑_279

ม.ราชธานี1.10.63_๒๐๑๐๐๑_280

ม.ราชธานี1.10.63_๒๐๑๐๐๑_290

ม.ราชธานี1.10.63_๒๐๑๐๐๑_289

ม.ราชธานี1.10.63_๒๐๑๐๐๑_287

ม.ราชธานี1.10.63_๒๐๑๐๐๑_286

ม.ราชธานี1.10.63_๒๐๑๐๐๑_283

ม.ราชธานี1.10.63_๒๐๑๐๐๑_295

ม.ราชธานี1.10.63_๒๐๑๐๐๑_294

ม.ราชธานี1.10.63_๒๐๑๐๐๑_293

ม.ราชธานี1.10.63_๒๐๑๐๐๑_292

ม.ราชธานี1.10.63_๒๐๑๐๐๑_291

ม.ราชธานี1.10.63_๒๐๑๐๐๑_296

ม.ราชธานี1.10.63_๒๐๑๐๐๑_299

ม.ราชธานี1.10.63_๒๐๑๐๐๑_300

ม.ราชธานี1.10.63_๒๐๑๐๐๑_301

ม.ราชธานี1.10.63_๒๐๑๐๐๑_302

ทิ้งคำตอบไว้