สภาทนายความจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายเชี่ยวชาญ ศิริศักดิ์เสนา ประธานสภาทนายความจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะวิทยากรจิตอาสา ได้รับความอนุเคราะห์จากโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล จัดโครงการเผยแพร่กฎหมายและสาธิตกระบวนการพิจารณาคดีของศาล(ศาล)จำลอง ให้น้อง ๆ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และครูอาจารย์ร่วมโครงการในครั้งนี้ สภาทนายความจังหวัดอุบลราชธานี หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ คงจะเป็นประโยชน์และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ชุมชมปลอดภัย เยาวชนรู้กฎหมาย คือ หัวใจของการเผยแพร่..สุดท้าย ขอขอบคุณทางโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล.ตลอดจนบุคลากรทุกท่านที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นดียิ่ง..และทีมง านวิทยาการจิตอาสา สภาทนายความจังหวัดอุบลราชธานีทุกท่าน ที่เสียสละมีจิตอาสา ร่วมกันจัดกิจกรรมจนสำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการ..16/10/2563

0
286

121966512_1479409072448325_7107530478691646490_n

121802411_1479436379112261_674822695866292612_o

121797349_1479410742448158_7569329852503575361_n

121796961_1479411635781402_2004229269638920924_n

121779376_1479411792448053_5548527098254479972_n

121777772_1479439932445239_7883006383695273738_o

121706040_1479439342445298_3433793927604361142_o

121713715_1479410672448165_2235497309391567334_n

121729855_1479408082448424_4254670326157981978_n

121725678_1479429955779570_1509136284705020691_n

121737342_1479441059111793_5643057373409665826_o

121692711_1479440089111890_8006598374009709264_o

ทิ้งคำตอบไว้