สภาทนายความจังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นายเชี่ยวชาญ ศิริศักดิ์เสนา ประธานสภาทนายความจังหวัดอุบลราชธานี พร้อม คณะวิทยากรจิตอาสาสภาทนายความจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับความอนุเคราะห์จากทางโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร ให้จัดโครงการเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมายและสาธิตกระบวนการพิจารณาคดี(ศาลจำลอง) ให้กับน้องๆ นักเรียนโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยได้รับเกียรติจากท่านรองอำนวยการโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และนอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากท่านคณาจารย์ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนให้เกียรติร่วมในพิธี ทั้งนี้ สภาทนายความจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับการต้อนรับอย่างดียิ่ง หวังว่ากิจกรรมนี้ คงจะเป็นประโยชน์และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ โครงการได้สำเร็จลงตรงตามวัตถุประสงค์ทกประการ “เยาวชนรู้กฎหมาย สังคมปลอดภัย คือหัวใจของการเผยแพร่โครงการ” ในนามสภาทนายความจังหวัดอุบลราชธานี ขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียน ตลอดจนท่านอาจารย์ทุก ๆ ท่านที่ให้เกียรติสภาทนายความจังหวัดอุบลราชธานี ขอขอบพระคุณ มา ณ โอกาสนี้ครับ…05/11/2563.

0
926

เผยเเพร่กมรรศรีเมือง_๒๐๑๑๐๕_659

เผยเเพร่กมรรศรีเมือง_๒๐๑๑๐๕_656

เผยเเพร่กมรรศรีเมือง_๒๐๑๑๐๕_652

เผยเเพร่กมรรศรีเมือง_๒๐๑๑๐๕_649

เผยเเพร่กมรรศรีเมือง_๒๐๑๑๐๕_647

เผยเเพร่กมรรศรีเมือง_๒๐๑๑๐๕_642

เผยเเพร่กมรรศรีเมือง_๒๐๑๑๐๕_648

เผยเเพร่กมรรศรีเมือง_๒๐๑๑๐๕_643

เผยเเพร่กมรรศรีเมือง_๒๐๑๑๐๕_644

เผยเเพร่กมรรศรีเมือง_๒๐๑๑๐๕_645

เผยเเพร่กมรรศรีเมือง_๒๐๑๑๐๕_646

เผยเเพร่กมรรศรีเมือง_๒๐๑๑๐๕_640

เผยเเพร่กมรรศรีเมือง_๒๐๑๑๐๕_639

เผยเเพร่กมรรศรีเมือง_๒๐๑๑๐๕_638

เผยเเพร่กมรรศรีเมือง_๒๐๑๑๐๕_637

เผยเเพร่กมรรศรีเมือง_๒๐๑๑๐๕_635

เผยเเพร่กมรรศรีเมือง_๒๐๑๑๐๕_633

เผยเเพร่กมรรศรีเมือง_๒๐๑๑๐๕_632

เผยเเพร่กมรรศรีเมือง_๒๐๑๑๐๕_631

เผยเเพร่กมรรศรีเมือง_๒๐๑๑๐๕_630

เผยเเพร่กมรรศรีเมือง_๒๐๑๑๐๕_629

เผยเเพร่กมรรศรีเมือง_๒๐๑๑๐๕_619

เผยเเพร่กมรรศรีเมือง_๒๐๑๑๐๕_622

เผยเเพร่กมรรศรีเมือง_๒๐๑๑๐๕_623

เผยเเพร่กมรรศรีเมือง_๒๐๑๑๐๕_625

เผยเเพร่กมรรศรีเมือง_๒๐๑๑๐๕_626

เผยเเพร่กมรรศรีเมือง_๒๐๑๑๐๕_617

เผยเเพร่กมรรศรีเมือง_๒๐๑๑๐๕_609

เผยเเพร่กมรรศรีเมือง_๒๐๑๑๐๕_598

เผยเเพร่กมรรศรีเมือง_๒๐๑๑๐๕_588

เผยเเพร่กมรรศรีเมือง_๒๐๑๑๐๕_587

เผยเเพร่กมรรศรีเมือง_๒๐๑๑๐๕_554

เผยเเพร่กมรรศรีเมือง_๒๐๑๑๐๕_556

เผยเเพร่กมรรศรีเมือง_๒๐๑๑๐๕_591

เผยเเพร่กมรรศรีเมือง_๒๐๑๑๐๕_577

เผยเเพร่กมรรศรีเมือง_๒๐๑๑๐๕_575

เผยเเพร่กมรรศรีเมือง_๒๐๑๑๐๕_580

เผยเเพร่กมรรศรีเมือง_๒๐๑๑๐๕_529

เผยเเพร่กมรรศรีเมือง_๒๐๑๑๐๕_522

เผยเเพร่กมรรศรีเมือง_๒๐๑๑๐๕_510

เผยเเพร่กมรรศรีเมือง_๒๐๑๑๐๕_503

เผยเเพร่กมรรศรีเมือง_๒๐๑๑๐๕_496

เผยเเพร่กมรรศรีเมือง_๒๐๑๑๐๕_477

เผยเเพร่กมรรศรีเมือง_๒๐๑๑๐๕_474

เผยเเพร่กมรรศรีเมือง_๒๐๑๑๐๕_458

เผยเเพร่กมรรศรีเมือง_๒๐๑๑๐๕_455

เผยเเพร่กมรรศรีเมือง_๒๐๑๑๐๕_465

เผยเเพร่กมรรศรีเมือง_๒๐๑๑๐๕_453

เผยเเพร่กมรรศรีเมือง_๒๐๑๑๐๕_450

เผยเเพร่กมรรศรีเมือง_๒๐๑๑๐๕_449

เผยเเพร่กมรรศรีเมือง_๒๐๑๑๐๕_432

เผยเเพร่กมรรศรีเมือง_๒๐๑๑๐๕_434

เผยเเพร่กมรรศรีเมือง_๒๐๑๑๐๕_436

เผยเเพร่กมรรศรีเมือง_๒๐๑๑๐๕_440

เผยเเพร่กมรรศรีเมือง_๒๐๑๑๐๕_445

เผยเเพร่กมรรศรีเมือง_๒๐๑๑๐๕_447

เผยเเพร่กมรรศรีเมือง_๒๐๑๑๐๕_429

เผยเเพร่กมรรศรีเมือง_๒๐๑๑๐๕_428

เผยเเพร่กมรรศรีเมือง_๒๐๑๑๐๕_411

เผยเเพร่กมรรศรีเมือง_๒๐๑๑๐๕_424

เผยเเพร่กมรรศรีเมือง_๒๐๑๑๐๕_398

เผยเเพร่กมรรศรีเมือง_๒๐๑๑๐๕_403

เผยเเพร่กมรรศรีเมือง_๒๐๑๑๐๕_356

เผยเเพร่กมรรศรีเมือง_๒๐๑๑๐๕_359

เผยเเพร่กมรรศรีเมือง_๒๐๑๑๐๕_367

เผยเเพร่กมรรศรีเมือง_๒๐๑๑๐๕_374

เผยเเพร่กมรรศรีเมือง_๒๐๑๑๐๕_376

เผยเเพร่กมรรศรีเมือง_๒๐๑๑๐๕_381

เผยเเพร่กมรรศรีเมือง_๒๐๑๑๐๕_352

เผยเเพร่กมรรศรีเมือง_๒๐๑๑๐๕_349

เผยเเพร่กมรรศรีเมือง_๒๐๑๑๐๕_348

เผยเเพร่กมรรศรีเมือง_๒๐๑๑๐๕_338

เผยเเพร่กมรรศรีเมือง_๒๐๑๑๐๕_335

เผยเเพร่กมรรศรีเมือง_๒๐๑๑๐๕_334

เผยเเพร่กมรรศรีเมือง_๒๐๑๑๐๕_301

เผยเเพร่กมรรศรีเมือง_๒๐๑๑๐๕_265

เผยเเพร่กมรรศรีเมือง_๒๐๑๑๐๕_259

เผยเเพร่กมรรศรีเมือง_๒๐๑๑๐๕_299

เผยเเพร่กมรรศรีเมือง_๒๐๑๑๐๕_321

เผยเเพร่กมรรศรีเมือง_๒๐๑๑๐๕_296

เผยเเพร่กมรรศรีเมือง_๒๐๑๑๐๕_252

เผยเเพร่กมรรศรีเมือง_๒๐๑๑๐๕_246

เผยเเพร่กมรรศรีเมือง_๒๐๑๑๐๕_283

เผยเเพร่กมรรศรีเมือง_๒๐๑๑๐๕_313

เผยเเพร่กมรรศรีเมือง_๒๐๑๑๐๕_302

เผยเเพร่กมรรศรีเมือง_๒๐๑๑๐๕_222

เผยเเพร่กมรรศรีเมือง_๒๐๑๑๐๕_224

เผยเเพร่กมรรศรีเมือง_๒๐๑๑๐๕_280

เผยเเพร่กมรรศรีเมือง_๒๐๑๑๐๕_210

เผยเเพร่กมรรศรีเมือง_๒๐๑๑๐๕_207

เผยเเพร่กมรรศรีเมือง_๒๐๑๑๐๕_205

เผยเเพร่กมรรศรีเมือง_๒๐๑๑๐๕_201

เผยเเพร่กมรรศรีเมือง_๒๐๑๑๐๕_197

เผยเเพร่กมรรศรีเมือง_๒๐๑๑๐๕_180

เผยเเพร่กมรรศรีเมือง_๒๐๑๑๐๕_183

เผยเเพร่กมรรศรีเมือง_๒๐๑๑๐๕_186

เผยเเพร่กมรรศรีเมือง_๒๐๑๑๐๕_189

เผยเเพร่กมรรศรีเมือง_๒๐๑๑๐๕_192

เผยเเพร่กมรรศรีเมือง_๒๐๑๑๐๕_194

เผยเเพร่กมรรศรีเมือง_๒๐๑๑๐๕_213

เผยเเพร่กมรรศรีเมือง_๒๐๑๑๐๕_179

เผยเเพร่กมรรศรีเมือง_๒๐๑๑๐๕_130

เผยเเพร่กมรรศรีเมือง_๒๐๑๑๐๕_113

เผยเเพร่กมรรศรีเมือง_๒๐๑๑๐๕_109

เผยเเพร่กมรรศรีเมือง_๒๐๑๑๐๕_128

เผยเเพร่กมรรศรีเมือง_๒๐๑๑๐๕_127

เผยเเพร่กมรรศรีเมือง_๒๐๑๑๐๕_108

เผยเเพร่กมรรศรีเมือง_๒๐๑๑๐๕_104

เผยเเพร่กมรรศรีเมือง_๒๐๑๑๐๕_126

เผยเเพร่กมรรศรีเมือง_๒๐๑๑๐๕_141

เผยเเพร่กมรรศรีเมือง_๒๐๑๑๐๕_143

เผยเเพร่กมรรศรีเมือง_๒๐๑๑๐๕_123

เผยเเพร่กมรรศรีเมือง_๒๐๑๑๐๕_122

เผยเเพร่กมรรศรีเมือง_๒๐๑๑๐๕_135

เผยเเพร่กมรรศรีเมือง_๒๐๑๑๐๕_98

เผยเเพร่กมรรศรีเมือง_๒๐๑๑๐๕_100

เผยเเพร่กมรรศรีเมือง_๒๐๑๑๐๕_90

เผยเเพร่กมรรศรีเมือง_๒๐๑๑๐๕_88

เผยเเพร่กมรรศรีเมือง_๒๐๑๑๐๕_86

เผยเเพร่กมรรศรีเมือง_๒๐๑๑๐๕_83

เผยเเพร่กมรรศรีเมือง_๒๐๑๑๐๕_82

เผยเเพร่กมรรศรีเมือง_๒๐๑๑๐๕_74

เผยเเพร่กมรรศรีเมือง_๒๐๑๑๐๕_47

เผยเเพร่กมรรศรีเมือง_๒๐๑๑๐๕_11

เผยเเพร่กมรรศรีเมือง_๒๐๑๑๐๕_15

เผยเเพร่กมรรศรีเมือง_๒๐๑๑๐๕_49

เผยเเพร่กมรรศรีเมือง_๒๐๑๑๐๕_60

เผยเเพร่กมรรศรีเมือง_๒๐๑๑๐๕_39

เผยเเพร่กมรรศรีเมือง_๒๐๑๑๐๕_41

เผยเเพร่กมรรศรีเมือง_๒๐๑๑๐๕_62

เผยเเพร่กมรรศรีเมือง_๒๐๑๑๐๕_66

เผยเเพร่กมรรศรีเมือง_๒๐๑๑๐๕_44

เผยเเพร่กมรรศรีเมือง_๒๐๑๑๐๕_7

เผยเเพร่กมรรศรีเมือง_๒๐๑๑๐๕_6

เผยเเพร่กมรรศรีเมือง_๒๐๑๑๐๕_1

เผยเเพร่กมรรศรีเมือง_๒๐๑๑๐๕_8

ทิ้งคำตอบไว้