สภาทนายความจังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นายเชี่ยวชาญ ศิริศักดิ์เสนา ประธานสภาทนายความจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมกรรมการ และคณะทนายความจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม คุณพ่อสุพจน์ แก้วอมตวงศ์ บิดา ท่านทนายสุเนตร แก้วอมตวงศ์ ณ ศาลาวัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ ขอให้บุญกุศล จงดลบันดาลให้ดวงวิญญาณคุณพ่อสุพจน์ แก้วอมตวงศ์ ไปสู่ภพภูมิที่ดีบนสรวงสวรรค์ ในนามสภาทนายความจังหวัดอุบลราชธานี ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว “แก้วอมตวงศ์” มา ณ โอกาสนี้ครับ. 16/06/2564

0
341

สวดอภิธรรม160664_๒๑๐๖๑๘_25 สวดอภิธรรม160664_๒๑๐๖๑๘_24 สวดอภิธรรม160664_๒๑๐๖๑๘_12 สวดอภิธรรม160664_๒๑๐๖๑๘_31 สวดอภิธรรม160664_๒๑๐๖๑๘_29 สวดอภิธรรม160664_๒๑๐๖๑๘_23 สวดอภิธรรม160664_๒๑๐๖๑๘_22 สวดอภิธรรม160664_๒๑๐๖๑๘_20 สวดอภิธรรม160664_๒๑๐๖๑๘_18 สวดอภิธรรม160664_๒๑๐๖๑๘_17 สวดอภิธรรม160664_๒๑๐๖๑๘_15 สวดอภิธรรม160664_๒๑๐๖๑๘_14 สวดอภิธรรม160664_๒๑๐๖๑๘_12 สวดอภิธรรม160664_๒๑๐๖๑๘_11 สวดอภิธรรม160664_๒๑๐๖๑๘_2 สวดอภิธรรม160664_๒๑๐๖๑๘_3 สวดอภิธรรม160664_๒๑๐๖๑๘_4 สวดอภิธรรม160664_๒๑๐๖๑๘_6 สวดอภิธรรม160664_๒๑๐๖๑๘_7 สวดอภิธรรม160664_๒๑๐๖๑๘_10

ทิ้งคำตอบไว้