สภาทนายความจังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นายเชี่ยวชาญ ศิริศักดิ์เสนา ประธานสภาทนายความจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมคณะกรรมการสภาทนายความจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับเกียรติจากศาลจังหวัดอุบลราชธานี เชิญร่วมงานพิธีเปิดโครงการ “เรื่องการพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ และระบบการยื่นและส่งคำคู่ความ และเอกสาร โดยส สื่ออิเล็กครอนิกส์ (efiling Version 3) ณ ห้องประชุมศาลจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 3 สภาทนยความจังหวัดอุบลราชธานี ขอขอบพระคุณท่านผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุบลราชธานี ท่านผู้พิพากษาศาลจังหวัดอุบลราชธานี(วิทยากร) ตลอดจนบุคคลากรเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ให้การต้อนรับอย่างดียิ่งครับ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้…24/06/2564

0
418

อบรมE-filing ศจอุบลฯ_๒๑๐๖๒๔_66 อบรมE-filing ศจอุบลฯ_๒๑๐๖๒๔_64 อบรมE-filing ศจอุบลฯ_๒๑๐๖๒๔_59 อบรมE-filing ศจอุบลฯ_๒๑๐๖๒๔_54 อบรมE-filing ศจอุบลฯ_๒๑๐๖๒๔_48 อบรมE-filing ศจอุบลฯ_๒๑๐๖๒๔_35 อบรมE-filing ศจอุบลฯ_๒๑๐๖๒๔_37 อบรมE-filing ศจอุบลฯ_๒๑๐๖๒๔_39 อบรมE-filing ศจอุบลฯ_๒๑๐๖๒๔_41 อบรมE-filing ศจอุบลฯ_๒๑๐๖๒๔_44 อบรมE-filing ศจอุบลฯ_๒๑๐๖๒๔_34 อบรมE-filing ศจอุบลฯ_๒๑๐๖๒๔_33 อบรมE-filing ศจอุบลฯ_๒๑๐๖๒๔_32 อบรมE-filing ศจอุบลฯ_๒๑๐๖๒๔_28 อบรมE-filing ศจอุบลฯ_๒๑๐๖๒๔_20 อบรมE-filing ศจอุบลฯ_๒๑๐๖๒๔_22 อบรมE-filing ศจอุบลฯ_๒๑๐๖๒๔_23 อบรมE-filing ศจอุบลฯ_๒๑๐๖๒๔_24 อบรมE-filing ศจอุบลฯ_๒๑๐๖๒๔_27 อบรมE-filing ศจอุบลฯ_๒๑๐๖๒๔_19 อบรมE-filing ศจอุบลฯ_๒๑๐๖๒๔_17 อบรมE-filing ศจอุบลฯ_๒๑๐๖๒๔_16 อบรมE-filing ศจอุบลฯ_๒๑๐๖๒๔_12 อบรมE-filing ศจอุบลฯ_๒๑๐๖๒๔_11 อบรมE-filing ศจอุบลฯ_๒๑๐๖๒๔_5 อบรมE-filing ศจอุบลฯ_๒๑๐๖๒๔_0

ทิ้งคำตอบไว้