สภาทนายความจังหวัดอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับน้องนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย จากมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี คณะนิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 14 (รุ่นโควิดรุ่น 2) ขอให้ทุกคนจงนำเอาประสบการณ์ที่ได้ครั้งนี้ ไปใช้ประกอบอาชีพทางด้านกฎหมายในอนาค.. “ความยุติธรรม แท้จริงคือ ประชาชนต้องได้รับความเสมอภาคเท่าเทียมทางกฎหมาย” 05/07/2564.เครดิตภาพ น้องมุก ศิลาลาด

0
316

S__10764358 S__10764356 S__10764355 S__10764354 S__10764353 S__10764352 S__10764351 S__10764350 S__10764349 S__10764348 S__10764347 S__10764345

ทิ้งคำตอบไว้