สภาทนายความจังหวัดอุบลราชธานี..ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปอย่างไม่มีวันกลับของ”ท่านทนายอดิศักดิ์ กุลวงศ์” ท่านทนายความอาวุโสบุคลากรสำคัญของทนายความจังหวัดอุบลราชธานีและในฐานะที่ท่านดำรงตำแหน่งประธานสภาทนายความจังหวัดอุบลราชธานี คนแรกของจังหวัดอุบลราชธานี (พ.ศ.2529-2532) “ท่่านทนายอดิศักดิ์ กุลวงศ์” ท่านเป็นแบบอย่างทั้งในการปฎิบัติหน้าที่ในการประกอบวิชาชีพทนายความและการทำหน้าที่ในฐานะตัวแทนสภาทนายความได้อย่างเหมาะสมยิ่ง ทั้งบุคคลิกนิสัยใจคอให้เกียรติทนายความรุ่นน้องนับว่าเป็นสิ่่งที่น้อง ๆ ทนายความได้นำมาเป็นแบบอย่าง การสุญเสียครั้งนี้ ถือเป็นการสุญเสียบุคลากรทนายความจังหวัดอุบลราชธานีที่มีคุณประโยชน์ต่อสภาทนายความจังหวัดอุบลราชธานี ในนามสภาทนายความจังหวัดอุบลราชธานี ขอแสดงความอาลัยและเสียใจกับครอบครัว “กุลวงศ์” และขอเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวญาติพี่น้องของท่านทนายอดิศักดิ์ กุลวงศ์ มา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ…(ด้วยรักและอาลัยยิ่ง..นายเชี่ยวชาญ ศิริศักดิ์ิเสนา ประธานสภาทนายความจังหวัดอุบลราชธานี..21/01/2565)

0
240

ทิ้งคำตอบไว้