สภาทนายความภาค 3 จัดอบรมเพื่อเตรียมความพร้อม ให้กับ ผู้ที่จะสอบรับใบอนุญาตทนายความภาคปฏิบัติ รุ่นที่ 53 ณ วิทยาลักฎหมายและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ โดยมี ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัช วงศ์สิงห์ กรรมการบริหารสภาทนายความ ภาค 3 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากท่าน พรเทพ เจริญพงศ์อนัตน์ ประธานสภาทนายความจังหวัดนครราชสีมา ท่านประสิทธิศักดิ์ ฝอยทอง ประธาสภาทนายความจังหวัดกันทรลักษ์ ท่านวีรวัฒน์ ทองสุทธิ์ อดีตประธานสภาทนายความจังหวัดกันทรลักษ์ ท่านโชติวุฒิ เขียนนิลศิริ อดีตประธานสภาทนายความจังหวัดบุรีรัมย์ ท่านผู้ช่วยศราตราจารย์ ดร.ณัฐวัฒน์ บัวทอง รองคณบดีฯ คณะนิติศาสาตร์ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ ท่านเชี่ยวชาญ ศิริศักดิ์เสนา ประธานสภาทนายความจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติร่วมพิธีเปิด และท่านยุทธพงษ์ สมคณะ ประธานสภาทนายความจังหว้ดศรีสะเกษ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการอบรม ได้รับความสนใจมีผู้เข้าร่วมประมาณ 50 กว่าท่าน สภาทนายความจังหวัดอุบลราชุธานี ต้องขอบคุณ มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษที่อนุเคราะห์ สถานที่ในการจัดอบรม และสภาทนายความภาค 3 ที่จัดโครงการอบรม บรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกประการ สุดท้าย..สภาทนายความจังหวัดอุบลราชธานี ขออำนวยอวยพร ให้ทุกท่านสอบผ่านดังที่ต้้งใจไว้ทุกประการครับผ..18/01/2563

0
353

122086855_1477252042664028_5812227084998223639_o

122079719_1477252189330680_7863129178834162313_o

122059384_1477252095997356_6092262057819693101_o

122039896_1477251529330746_1352710827355190761_o

122039435_1477251555997410_7626084948634606965_o

121971133_1477251425997423_7443710482520803418_o

121979018_1477251652664067_1047906490014736705_o

122003198_1477252492663983_3858079794735583629_o

122021194_1477251612664071_5085206656517028530_o

122035351_1477251785997387_2590268741285056534_o

121970417_1477252345997331_6982077399488642232_o

121815745_1477251469330752_6055686463660764148_o

121806115_1477251639330735_3332253681275137482_o

121798575_1477251912664041_80368259300863058_o

121791923_1477251725997393_3879475213791917252_o

121683119_1477251869330712_4592075429987813094_o

121705225_1477251455997420_8678852266255900316_o

121724311_1477252452663987_8042695854631870945_o

121736465_1477252059330693_3896458502639954189_o

121776600_1477251549330744_9185228132620250891_o

121674984_1477252089330690_6150890510137451724_o

121659445_1477252322664000_7511821342126120857_o

121643574_1477251695997396_2293700223904493921_o

121620379_1477252175997348_4471014187181906087_o

121614369_1477252275997338_6552076137254227096_o

121614261_1477251719330727_1020254234964787739_o

ทิ้งคำตอบไว้