สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย ท่านว่าที่ ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง ร่วมมือทางวิชาการและการเผยแพร่และช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมด้วย ผศ.ชัช วงศ์สิงห์ กรรมการบริหารสภาทนายความภาค 3 ท่านสมศักดิ์ อัจจิกุล นายทะเบียนสภาทนายความและกรรมการประชาสัมพันธ์ ท่านเชี่ยวชาญ ศิริศักดิ์เสนา ประธานสภาทนายความจังหวัดอุบลราชธานี และคณะอาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ คณะนิติศาสาตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 22/09/2563

0
109

บันทึกMOU ม.อุบล_๒๐๐๙๒๒_160

บันทึกMOU ม.อุบล_๒๐๐๙๒๒_158

บันทึกMOU ม.อุบล_๒๐๐๙๒๒_154

บันทึกMOU ม.อุบล_๒๐๐๙๒๒_152

บันทึกMOU ม.อุบล_๒๐๐๙๒๒_147

บันทึกMOU ม.อุบล_๒๐๐๙๒๒_146

บันทึกMOU ม.อุบล_๒๐๐๙๒๒_142

บันทึกMOU ม.อุบล_๒๐๐๙๒๒_139

บันทึกMOU ม.อุบล_๒๐๐๙๒๒_136

บันทึกMOU ม.อุบล_๒๐๐๙๒๒_132บันทึกMOU ม.อุบล_๒๐๐๙๒๒_123

บันทึกMOU ม.อุบล_๒๐๐๙๒๒_122

บันทึกMOU ม.อุบล_๒๐๐๙๒๒_121

บันทึกMOU ม.อุบล_๒๐๐๙๒๒_120

บันทึกMOU ม.อุบล_๒๐๐๙๒๒_119

บันทึกMOU ม.อุบล_๒๐๐๙๒๒_118

บันทึกMOU ม.อุบล_๒๐๐๙๒๒_115

บันทึกMOU ม.อุบล_๒๐๐๙๒๒_114

บันทึกMOU ม.อุบล_๒๐๐๙๒๒_113

บันทึกMOU ม.อุบล_๒๐๐๙๒๒_110

บันทึกMOU ม.อุบล_๒๐๐๙๒๒_104

บันทึกMOU ม.อุบล_๒๐๐๙๒๒_98

บันทึกMOU ม.อุบล_๒๐๐๙๒๒_96

บันทึกMOU ม.อุบล_๒๐๐๙๒๒_93

บันทึกMOU ม.อุบล_๒๐๐๙๒๒_90

บันทึกMOU ม.อุบล_๒๐๐๙๒๒_78

บันทึกMOU ม.อุบล_๒๐๐๙๒๒_76

บันทึกMOU ม.อุบล_๒๐๐๙๒๒_71

บันทึกMOU ม.อุบล_๒๐๐๙๒๒_69

บันทึกMOU ม.อุบล_๒๐๐๙๒๒_67

บันทึกMOU ม.อุบล_๒๐๐๙๒๒_66

บันทึกMOU ม.อุบล_๒๐๐๙๒๒_64

บันทึกMOU ม.อุบล_๒๐๐๙๒๒_62

บันทึกMOU ม.อุบล_๒๐๐๙๒๒_59

บันทึกMOU ม.อุบล_๒๐๐๙๒๒_58

บันทึกMOU ม.อุบล_๒๐๐๙๒๒_55

บันทึกMOU ม.อุบล_๒๐๐๙๒๒_51

บันทึกMOU ม.อุบล_๒๐๐๙๒๒_48

บันทึกMOU ม.อุบล_๒๐๐๙๒๒_46

บันทึกMOU ม.อุบล_๒๐๐๙๒๒_45

บันทึกMOU ม.อุบล_๒๐๐๙๒๒_44

บันทึกMOU ม.อุบล_๒๐๐๙๒๒_34

บันทึกMOU ม.อุบล_๒๐๐๙๒๒_31บันทึกMOU ม.อุบล_๒๐๐๙๒๒_176

บันทึกMOU ม.อุบล_๒๐๐๙๒๒_173

บันทึกMOU ม.อุบล_๒๐๐๙๒๒_164

บันทึกMOU ม.อุบล_๒๐๐๙๒๒_162

บันทึกMOU ม.อุบล_๒๐๐๙๒๒_161

ทิ้งคำตอบไว้