โครงการวันรพี ประจำปี 2563 เสวนาทางวิชาการหัวข้อ”การศึกษากฎหมายในยุคไทยแลนด์ 4.0″ โดยได้รับเกียรติจากท่าน พลเอกนิรุทธ เกตุศิริ นายสภามหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และท่านอาจารย์ฉัตรวรินท์ ภูวัชร์พิบูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ และคณาจารย์คณะนิติศาสตร์ พร้อมนักศึกษาคณะนิติศาสาตร์ชั้นปี ที่ 1-4 ร่วมโครงการ ทั้งนี้ มีวิทยากรร่วมเสวนา คือ พันตำรวจเอกเกียรติศักดิ์ กอมณี ,นายเชี่ยวชาญ ศิริศักดิ์เสนา ประธานสภาทนายความจังหวัดอุบลราชธานี และทนายสิทธิวัฒน์ สุดโคตร ทนายอาสาฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายสภาทนายความจังหวัดอุบลราชธานี จัด ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 22/09/2563..

0
97

เสวนาวิชาการUBRU_๒๐๐๙๒๒_12

เสวนาวิชาการUBRU_๒๐๐๙๒๒_20

เสวนาวิชาการUBRU_๒๐๐๙๒๒_25

เสวนาวิชาการUBRU_๒๐๐๙๒๒_26

เสวนาวิชาการUBRU_๒๐๐๙๒๒_27

เสวนาวิชาการUBRU_๒๐๐๙๒๒_28

เสวนาวิชาการUBRU_๒๐๐๙๒๒_29

เสวนาวิชาการUBRU_๒๐๐๙๒๒_38

เสวนาวิชาการUBRU_๒๐๐๙๒๒_40

เสวนาวิชาการUBRU_๒๐๐๙๒๒_48เสวนาวิชาการUBRU_๒๐๐๙๒๒_181

เสวนาวิชาการUBRU_๒๐๐๙๒๒_179

เสวนาวิชาการUBRU_๒๐๐๙๒๒_176

เสวนาวิชาการUBRU_๒๐๐๙๒๒_173

เสวนาวิชาการUBRU_๒๐๐๙๒๒_171

เสวนาวิชาการUBRU_๒๐๐๙๒๒_164

เสวนาวิชาการUBRU_๒๐๐๙๒๒_162

เสวนาวิชาการUBRU_๒๐๐๙๒๒_154

เสวนาวิชาการUBRU_๒๐๐๙๒๒_147

เสวนาวิชาการUBRU_๒๐๐๙๒๒_141

เสวนาวิชาการUBRU_๒๐๐๙๒๒_137

เสวนาวิชาการUBRU_๒๐๐๙๒๒_115

เสวนาวิชาการUBRU_๒๐๐๙๒๒_112

เสวนาวิชาการUBRU_๒๐๐๙๒๒_107

เสวนาวิชาการUBRU_๒๐๐๙๒๒_99

เสวนาวิชาการUBRU_๒๐๐๙๒๒_97

เสวนาวิชาการUBRU_๒๐๐๙๒๒_96

เสวนาวิชาการUBRU_๒๐๐๙๒๒_95

เสวนาวิชาการUBRU_๒๐๐๙๒๒_94

เสวนาวิชาการUBRU_๒๐๐๙๒๒_93

เสวนาวิชาการUBRU_๒๐๐๙๒๒_53

เสวนาวิชาการUBRU_๒๐๐๙๒๒_71

เสวนาวิชาการUBRU_๒๐๐๙๒๒_76

เสวนาวิชาการUBRU_๒๐๐๙๒๒_88

เสวนาวิชาการUBRU_๒๐๐๙๒๒_89

เสวนาวิชาการUBRU_๒๐๐๙๒๒_48

ทิ้งคำตอบไว้