ผู้เขียน โพสต์ของ lawyersubon

lawyersubon

176 โพสต์ 1 ความคิดเห็น

บทความล่าสุด

สภาทนายความจังหวัดอุบลฯ เป็นตัวแทนทนายความอุบลฯ ร่วมงานฌาปนกิจศพ ท่านทนายพิศชาติ มิ่งขวัญ

สภาทนายความจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายเชี่ยวชาญ ศิริศักดิ์เสนา ประธานสภาทนายความจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมคณะกรรมการสภาทนายความจังหวัดอุบลราชธานี เป็นตัวแทนพี่น้องทนายความจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมงานฌาปนกิจศพ...

สภาทนายความจังหวัดอุบลราชธานีร่วมสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลในงานศพท่านทนายพงษ์ศักดิ์ อาษารักษ์

สภาทนายความจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายเชี่ยวชาญ ศิริศักดิ์เสนา ประธานสภาทนายความจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมคณะกรรมการสภาทนายความจังหวัดอุบลราชธานี เป็นตัวแทนพี่น้องทนายความจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม...