สภาทนายความจังหวัดอุบลราชธานี..ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปอย่างไม่มีวันกลับของ”ท่านทนายอดิศักดิ์ กุลวงศ์” ท่านทนายความอาวุโสบุคลากรสำคัญของทนายความจังหวัดอุบลราชธานีและในฐานะที่ท่านดำรงตำแหน่งประธานสภาทนายความจังหวัดอุบลราชธานี คนแรกของจังหวัดอุบลราชธานี (พ.ศ.2529-2532) “ท่่านทนายอดิศักดิ์ กุลวงศ์” ท่านเป็นแบบอย่างทั้งในการปฎิบัติหน้าที่ในการประกอบวิชาชีพทนายความและการทำหน้าที่ในฐานะตัวแทนสภาทนายความได้อย่างเหมาะสมยิ่ง ทั้งบุคคลิกนิสัยใจคอให้เกียรติทนายความรุ่นน้องนับว่าเป็นสิ่่งที่น้อง ๆ ทนายความได้นำมาเป็นแบบอย่าง การสุญเสียครั้งนี้ ถือเป็นการสุญเสียบุคลากรทนายความจังหวัดอุบลราชธานีที่มีคุณประโยชน์ต่อสภาทนายความจังหวัดอุบลราชธานี ในนามสภาทนายความจังหวัดอุบลราชธานี ขอแสดงความอาลัยและเสียใจกับครอบครัว “กุลวงศ์” และขอเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวญาติพี่น้องของท่านทนายอดิศักดิ์ กุลวงศ์ มา ณ...

สภาทนายความจังหวัดอุบลฯ เป็นตัวแทนทนายความอุบลฯ ร่วมงานฌาปนกิจศพ ท่านทนายพิศชาติ มิ่งขวัญ

สภาทนายความจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายเชี่ยวชาญ ศิริศักดิ์เสนา ประธานสภาทนายความจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมคณะกรรมการสภาทนายความจังหวัดอุบลราชธานี เป็นตัวแทนพี่น้องทนายความจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมงานฌาปนกิจศพ ท่านทนายพิศชาติ มิ่งขวัญ ขอบุญกุศลจงดลบันดาลให้ดวงวิญญาณของท่านทนายพิศชาติ มิ่งขวัญ ไปสู่ภพภูมิที่ดีบนสรวงสวรรค์ สภาทนายความจังหวัดอุบลราชธานี ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว "มิ่งขวัญ"    

บทความล่าสุด

สภาทนายความจังหวัดอุบลราชธานี..ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปอย่างไม่มีวันกลับของ”ท่านทนายอดิศักดิ์ กุลวงศ์” ท่านทนายความอาวุโสบุคลากรสำคัญของทนายความจังหวัดอุบลราชธานีและในฐานะที่ท่านดำรงตำแหน่งประธานสภาทนายความจังหวัดอุบลราชธานี คนแรกของจังหวัดอุบลราชธานี (พ.ศ.2529-2532) “ท่่านทนายอดิศักดิ์ กุลวงศ์” ท่านเป็นแบบอย่างทั้งในการปฎิบัติหน้าที่ในการประกอบวิชาชีพทนายความและการทำหน้าที่ในฐานะตัวแทนสภาทนายความได้อย่างเหมาะสมยิ่ง ทั้งบุคคลิกนิสัยใจคอให้เกียรติทนายความรุ่นน้องนับว่าเป็นสิ่่งที่น้อง ๆ ทนายความได้นำมาเป็นแบบอย่าง การสุญเสียครั้งนี้...