สภาทนายความจังหวัดอุบลฯ เป็นตัวแทนทนายความอุบลฯ ร่วมงานฌาปนกิจศพ ท่านทนายพิศชาติ มิ่งขวัญ

สภาทนายความจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายเชี่ยวชาญ ศิริศักดิ์เสนา ประธานสภาทนายความจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมคณะกรรมการสภาทนายความจังหวัดอุบลราชธานี เป็นตัวแทนพี่น้องทนายความจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมงานฌาปนกิจศพ ท่านทนายพิศชาติ มิ่งขวัญ ขอบุญกุศลจงดลบันดาลให้ดวงวิญญาณของท่านทนายพิศชาติ มิ่งขวัญ ไปสู่ภพภูมิที่ดีบนสรวงสวรรค์ สภาทนายความจังหวัดอุบลราชธานี ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว "มิ่งขวัญ"    

รายชื่อทนายอาสานั่งเวรสถานีตำรวจภูธรเมืองอุบลราชธานี ประจำเดือนมกราคม กุมภาพันธ์และมีนาคม 2564

รายชื่อทนายอาสานั่งเวรสถานีตำรวจภูธรเมืองอุบลราชธานี ประจำเดือน มกราคม 2564 รายชื่อทนายอาสานั่งเวรสถานีตำรวจภูธรเมืองอุบลราชธานี ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 รายชื่อทนายอาสานั่งเวรสถานีตำรวจภูธรเมืองอุบลราชธานี ประจำเดือน มีนาคม 2564

บทความล่าสุด