ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสังสรรค์ฉันท์พี่น้อง

เชิญท่านทนายความจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมงานพิธีเจิมป้ายที่ทำการสภาทนายความจังหวัดอุบลราชธานี ณ เลขที่ 13/2 ถนนพิชิตรังสรรค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 23 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น. และในตอนเย็นเชิญร่วมงานปีใหม่ทนายความ "พบปะสังสรรค์ฉันท์พี่น้องของทนายความจังหวัดอุบลราชธานี" ณ ห้องอาหารมรกต (ล็อบบี้) โรงแรมเนวด้า 18.00-22.00 น.

ทำเนียบประธานสภาทนายความจังหวัดอุบลราชธานี

ทำเนียบประธานสภาทนายความจังหวัดอุบลราชธานี 1.นายอดิศักดิ์ กุลวงศ์ ดำรงตำแหน่งปี 2529-2532 2.นายไพฑูรย์ ชอบเสียง (ถึงแก่กรรมแล้ว) ดำรงตำแหน่งปี 2532-2535 3.นายชัช วงศ์สิงห์ ดำรงตำแหน่งปี 2535-2538 4.นายชัช วงศ์สิงห์ ดำรงตำแหน่งปี 2538-2541 5.นายวิสิทธิ์ ศักดิ์สิงห์ ดำรงตำแหน่งปี 2541-2544 6.นายนิวัติ วีระชาติ ดำรงตำแหน่งปี 2544-2547 7.นายวิสิทธิ์ ศักดิ์สิงห์ ดำรงตำแหน่งปี 2547-2550 8.นายสุเนตร แก้วอมตวงศ์...

ทำเนียบเจ้าหน้าที่ประจำสภาทนายความจังหวัดอุบลราชธานี

ทำเนียบเจ้าหน้าที่ประจำสภาทนายความจังหวัดอุบลราชธานี   นายพันชัย  สังข์ศิลป์ไชย ที่ปรึกษาสำนักงานสภาทนายความจังหวัดอุบลราชธานี   นายธานิน  มาลาสาย ผู้อำนวยการสำนักงานสภาทนายความจังหวัดอุบลราชธานี นางสาวดาวพระเสาร์  ชอบงาม เลขาสำนักงานสภาทนายความจังหวัดอุบลราชธานี นายวันชัย นนท์สุรีย์ ผู้ช่วยเลขาสำนักงาน  

ติดต่อเรา

สำนักงานสภาทนายความจังหวัดอุบลราชธานี  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 13/2 ตำบลในเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 เบอร์โทรศัพท์ 045-240481 ,0934909322 Fan page;Home of law ubonratchathanee Line;Home of law ubon

บทความล่าสุด

สภาทนายความจังหวัดอุบลราชธานี นำโดยนายเชี่ยวขาญ ศิริศักดิ์เสนา ประธานสภาทนายความจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะวิทยาการจิตอาสาสภาทนายความจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดโครงการเผยแพร่กฎหมายให้กับนักเรียนโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร ได้รับการตอนรับจากนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก และคณะครูอาจารย์ที่สนใจ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเผยแพร่กฎหมาย สภาทนายความจังหวัดอุบลราชธานีขอขอบคุณทางโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูอาจารย์ ตลอดจนบุคคลากรในโรงเรียนทุกท่านที่ให้การต้อนรับอย่างดีิ่ยิ่งและอบอุ่นครับผม...