ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสังสรรค์ฉันท์พี่น้อง

เชิญท่านทนายความจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมงานพิธีเจิมป้ายที่ทำการสภาทนายความจังหวัดอุบลราชธานี ณ เลขที่ 13/2 ถนนพิชิตรังสรรค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 23 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น. และในตอนเย็นเชิญร่วมงานปีใหม่ทนายความ "พบปะสังสรรค์ฉันท์พี่น้องของทนายความจังหวัดอุบลราชธานี" ณ ห้องอาหารมรกต (ล็อบบี้) โรงแรมเนวด้า 18.00-22.00 น.

ทำเนียบประธานสภาทนายความจังหวัดอุบลราชธานี

ทำเนียบประธานสภาทนายความจังหวัดอุบลราชธานี 1.นายอดิศักดิ์ กุลวงศ์ ดำรงตำแหน่งปี 2529-2532 2.นายไพฑูรย์ ชอบเสียง (ถึงแก่กรรมแล้ว) ดำรงตำแหน่งปี 2532-2535 3.นายชัช วงศ์สิงห์ ดำรงตำแหน่งปี 2535-2538 4.นายชัช วงศ์สิงห์ ดำรงตำแหน่งปี 2538-2541 5.นายวิสิทธิ์ ศักดิ์สิงห์ ดำรงตำแหน่งปี 2541-2544 6.นายนิวัติ วีระชาติ ดำรงตำแหน่งปี 2544-2547 7.นายวิสิทธิ์ ศักดิ์สิงห์ ดำรงตำแหน่งปี 2547-2550 8.นายสุเนตร แก้วอมตวงศ์...

ทำเนียบเจ้าหน้าที่ประจำสภาทนายความจังหวัดอุบลราชธานี

ทำเนียบเจ้าหน้าที่ประจำสภาทนายความจังหวัดอุบลราชธานี     นายรัชชานนท์ มหาราช ที่ปรึกษาสำนักงานสภาทนายความจังหวัดอุบลราชธานี นายณัฐนนท์ พงษ์สกุล ผู้อำนวยการสำนักงานสภาทนายความจังหวัดอุบลราชธานี นางสาววราภรณ์  ผดาเวช เลขาสำนักงานสภาทนายความจังหวัดอุบลราชธานี นางสาวรสนันท์  หินกอง ผู้ช่วยเลขาสำนักงาน

ติดต่อเรา

สำนักงานสภาทนายความจังหวัดอุบลราชธานี  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 13/2 ถนนพิชิตรังสรรค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 เบอร์โทรศัพท์ 045-240142 ,0934909322 Fan page;Home of law ubonratchathanee Line;Home of law ubon

บทความล่าสุด

สภาทนายความจังหวัดอุบลราชธานี..ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปอย่างไม่มีวันกลับของ”ท่านทนายอดิศักดิ์ กุลวงศ์” ท่านทนายความอาวุโสบุคลากรสำคัญของทนายความจังหวัดอุบลราชธานีและในฐานะที่ท่านดำรงตำแหน่งประธานสภาทนายความจังหวัดอุบลราชธานี คนแรกของจังหวัดอุบลราชธานี (พ.ศ.2529-2532) “ท่่านทนายอดิศักดิ์ กุลวงศ์” ท่านเป็นแบบอย่างทั้งในการปฎิบัติหน้าที่ในการประกอบวิชาชีพทนายความและการทำหน้าที่ในฐานะตัวแทนสภาทนายความได้อย่างเหมาะสมยิ่ง ทั้งบุคคลิกนิสัยใจคอให้เกียรติทนายความรุ่นน้องนับว่าเป็นสิ่่งที่น้อง ๆ ทนายความได้นำมาเป็นแบบอย่าง การสุญเสียครั้งนี้...